Με την ελπίδα ότι το βιβλίο μου, ¨Νέα Αμισός Δράμας (Τσάϊ τσιφλί)-το χωριό του παππού
μου», θα φωτίσει ακόμη μία πτυχή της διαδρομής των προγόνων μας, σας καλώ στην
παρουσίαση του που θα γίνει την Κυριακή 10 Δεκεμβρίου 2017 και ώρα 11.30 στην αίθουσα του Δημοτικού Σχολείου Νέας Αμισού Δράμας, αναφέρει ο Θόδωρος Ρωμανίδης σε επιστολή του. 

Το βιβλίο

Το βιβλίο μου είναι το καταστάλαγμα αγνής ψυχής κι αγάπης μεγάλης, για τον όμορφο
τόπο που με γέννησε και στέγασε τα παιδικά και εφηβικά μου χρόνια, για το χωριό μου την
Νέα Αμισό Δράμας.
Το έγραψα ως οφειλόμενη τιμή στους προγόνους μας που ξεριζώθηκαν βίαια από τις για
χιλιετίες πατρογονικές τους εστίες, έφτασαν εδώ έχοντας στις αποσκευές τους μόνον την
ψυχή τους, βρήκαν αυτό το τσιφλίκι, ρίζωσαν, στέριωσαν, πρόκοψαν και το έκαναν έναν
από τους ωραιότερους οικισμούς της Δράμας.
Ως χρέος απέναντι στην μνήμη των προγόνων μας. Ότι έχουμε στην καρδιά μας δεν
πεθαίνει ποτέ. «Δεν φεύγουν οι άνθρωποι ,φυλαχτά γίνονται και τους κουβαλάς μαζί σου"
λέει ο ποιητής
Ως καθήκον να μην λησμονηθούν τα έργα και τα επιτεύγματα τους, οι προσπάθειες να
ξαναφτιάξουν την ζωή τους από την αρχή σε ένα τόπο που πολλές φορές δεν τους φέρθηκε
και τόσο καλά,
Ως ανάγκη να μην λησμονηθεί η τεράστια προσφορά στην οικονομική αλλά κυρίως στην
εθνολογική ενίσχυση και στην πύκνωση των Ελληνικών πληθυσμών.
Για την ευθύνη να αναδείξουμε την ιστορική μνήμη και την συλλογική ταυτότητα των
προσφύγων, να διατηρήσουμε και να μεταδώσουμε στους νεώτερους την προσφυγική
κληρονομιά, τις μνήμες, τις παραδόσεις, τον πολιτισμό τους.
«ὑπέρ αὐτῶν τοῖς τέκνοις ὑμῶν διηγήσασθε καί τά τέκνα ὑμῶν τοῖς τέκνοις αὐτῶν καί τά
τέκνα αὐτῶν εἰς γενεάν ἑτέραν» λένε οι πατέρες της Εκκλησίας μας. (προφ, Ιωηλ. 1,3)
Τα έσοδα από την διάθεση του βιβλίου, υπό μορφή οικονομικής ενίσχυσης, έχουν εκχωρη-
θεί στον Πολιτιστικό Σύλλογο της Νέας Αμισού Δράμας