Χωρίς ουσιαστικές αλλαγές δημοσιεύτηκαν από τη Βουλή οι δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης των βουλευτών της Ξάνθης από τη Βουλή των Ελλήνων για το 2016 (οικονομικό έτος 2015) και χωρίς κάτι αξιοσημείωτο είναι αυτές όσων για πρώτη φορά ήταν υπόχρεοι δήλωσης.

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, υπόχρεοι είναι οι 5 βουλευτές του 2015 (Ζεϊμπέκ, Σαλτούρος, Κοντός, Γιαννακίδης και Στογιαννίδης που άσκησαν διαδοχικά καθήκοντα), ο Υφυπουργός το 2015 Παναγιώτης Σγουρίδης αλλά και οι 4 Δήμαρχοι της Ξάνθης που υπάγονται στην ίδια υποχρέωση.

Μετοχές και μοτοσικλέτες !

Στα αξιοσημείωτα οι μετοχές της ΠΑΕ Ξάνθη, συμβολικής αξίας, που κατέχει ο Παναγιώτης Σγουρίδης, όπως και του Ιδρύματος Θρακικής Τέχνης αλλά και  το γεγονός ότι ο Χουσεΐν Ζεϊμπέκ συνεχίζει να δηλώνει μια μοτοσικλέτα 650 κυβικών, την ίδια με αυτή που διαθέτει ο Πρωθυπουργός !

Επίσης, το χαρτοφυλάκιο με «βαριά χαρτιά» μεροχών όπως τα Πλαστικά Θράκης,  που κατέχει η σύζυγος του Δημάρχου Ξάνθης, τα πολλά ακίνητα των Δημάρχων Ξάνθης και Μύκης,  τα πολλά οχήματα του Δημάρχου Τοπείρου.

Βουλευτές-Υπουργοί
Χ. Ζεϊμπέκ
Σ. Γιαννακίδης
Γ. Στογιαννίδης
Α. Κοντός
Δ. Σαλτούρος
Π. Σγουρίδης

Δήμαρχοι
Χ. Δημαρχόπουλος
Γ. Τσιτιρίδης
Τ. Καπζά

Θ. Μίχογλου