Με την επικράτηση του Σ. Μωραΐτη ολοκληρώθηκε η καταμέτρηση των ψήφων στο Επιμελητήριο Ξάνθης μετά την ολοκλήρωση της εκλογικής διαδικασίας την Κυριακή και τη Δευτέρα. 

Ο Σ. Μωραΐτης συνεχίζει και την επόμενη θητεία ως Πρόεδρος ενώ ο πρωτοεμφανιζόμενος συνδυασμός του Γ. Μαυρίδη εκλέγει τρεις έδρες στο νέο Δ.Σ. Έδρα εκλέγει επίσης ο συνδυασμός του Ε. Βακιρτζή με τη στήριξη της ΠΑΣΕΒΕ.

Αναλυτικά:

ΤΕΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
ΨΗΦΙΣΑΝ 984 – ΕΓΚΥΡΑ 962
ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ΨΗΦΟΙ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΔΡΕΣ
Σ. ΜΩΡΑΪΤΗΣ – ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ 803 81,61 % 17
Ι. ΜΑΥΡΙΔΗΣ –  ΣΥΝΕΠΙΧΕΙΡΏ 120 12,20 % 3
Α. ΒΑΚΙΡΤΖΗΣ – ΑΝΤΙΜΟΝΟΠΩΛΙΑΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ 39   3,96 % 1
ΑΚΥΡΑ/ΛΕΥΚΑ 22   2,24 %

 

ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ
ΨΗΦΙΣΑΝ 376, ΕΓΚΥΡΑ 370 Ε. ΒΑΚΙΡΤΖΗΣ 5
Σ. ΜΩΡΑΪΤΗΣ 321 Ι. ΜΑΥΡΙΔΗΣ 44
Σταυροι προτίμησης
Μ. Μαλλιαρουδάκη 116 Π. Ανδρέου 27
Σ. Κάλφας 96 Π. Πατάκας 19
Π. Παντέλος 87 Α. Κυνηγοπούλου 15
Ε. Χατζησταμάτης 86 Χ. Δεμιτσίκης 10
Ν. Δεληπάλλας 82 Τ. Μουσταφάογλου 8
Γ. Ρόιδος 76 Α. Αλήογλου 4
Ι. Χατζηγκενέ 65
Ε. Μεμέτ 53
Α. Κοσμίδης 38
Σ. Χαραλαμπίδης 13
Σ. Σελένιου 6

 

ΤΜΗΜΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΨΗΦΙΣΑΝ 348, ΕΓΚΥΡΑ 342 Ε. ΒΑΚΙΡΤΖΗΣ 27
Σ. ΜΩΡΑΪΤΗΣ 285 Ι. ΜΑΥΡΙΔΗΣ 30
Σταυροι προτίμησης
Χ. Παμπουκίδης 140 Ν. Χατζηπροκοπίου 17
Ε. Σισμάνη 90 Σ. Τσουράπα 14
Β. Ξανθοπούλου 60 Φ. Γιάντζη 14
Ρ. Τσακαγιάννη 53 Ι. Παπαδόπουλος 11
Α. Ζαϊτίδης 49
Σ. Χατίπ 48
Γ. Μαμούγκας 35
Η. Μιχαηλίδης 29
Θ. Γεωργιάδης 27
Ε. Καδρή 27
Α. Μακρή 15
Χ. Μεσούτ Ογλού 14
Α. Ιντζές 10

 

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΤΜΗΜΑ
ΨΗΦΙΣΑΝ 260, ΕΓΚΥΡΑ 250 Ε. ΒΑΚΙΡΤΖΗΣ 7
Σ. ΜΩΡΑΪΤΗΣ 134 Ι. ΜΑΥΡΙΔΗΣ 46
Σταυροι προτίμησης
Σ. Καφφετζής 78 Ο. Μεστάν Οσμάν 34
Ε. Σπάρταλης 63 Μ. Πεχλιβάν 30
Ι. Μολλά ογλού 52 Γ. Κονδελίδου 17
Α. Αγκορτζας 44
Α. Ρόϊδος 43
Μ. Σπανίδης 40
Ι. Αλεξόπουλος 37
Β. Ευστρατίου 22
Α.Αχμέτογλου 21
Α. Τσάκαλος 13
Α. Μουμτζάκης 9

 

Από τα αδιάθετα υπόλοιπα στη δεύτερη κατανομή κατέλαβαν μία έδρα ο συνδυασμός Μαυρίδη και τη μοναδική έδρα του ο συνδυασμός Βακιρτζή.

Στο 21μελές Δ.Σ. εκλέγονται οι τρεις επικεφαλής Μωραϊτης, Μαυρίδης, Βακιρτζής. Ο Πρόεδρος θα καταλάβει πιθανότατα έδρα στο Εμπορικό Τμήμα ενώ ο Γ. Μαυρίδης στο Υπηρεσιών.

Οι υπόλοιποι σύμβουλοι είναι οι Μαλλιαρουδάκη, Κάλφας, Παντέλος, Χατζησταμάτης, Δεληπάλλας, Ρόιδος, Παμπουκίδης, Σισμάνη, Ξανθοπούλου, Τσακαγιάννη, Ζαϊτίδης, Χατίπ, Καφφετζής, Σπάρταλης, Μολά Ογλού, Αγκόρτζας (Μωραϊτη), Ανδρέου, Ουμίτ (Μαυρίδη).