Πραγματοποιείται απόψε στις 18:30 η 19η συνεδρίαση του περιφερειακού συμβουλίου ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Στην σχετική πρόσκληση του προέδρου του συμβουλίου, Σωτήρη Μποταΐτη, περιλαμβάνονται συνολικά 14 θέματα

Αναλυτικά τα θέματα της συνεδρίασης του περιφερειακού συμβουλίου είναι τα εξής:

 

 

EΠΕΡΩΤΗΣΗ :

Για το αίτημα των φορέων του Β. Έβρου «για το σιφόνι περιοχής Κομάρων» Δήμου Ορεστιάδας.

 Επερωτών : Ο Επικεφαλής του Περιφερειακού Συνδυασμού «ΛΑΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ » κ. Τρέλλης Χρήστος.

 

1. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Εγκριση  τροποποίηση του Ο.Ε.Υ της ΠΑΜΘ και σύσταση θέσης για την μεταφορά του προσωπικού της   επιχείρησης «Χιονοδρομικό Κέντρο Φαλακρού Α.Ε  Ο.Τ.Α» .

Εισηγητής: Ο Γενικός Δ/ντης της Γενικής Δ/νσης Εσωτερικής Λειτουργίας κ. Αριστοτέλης Γκαράνης.

 

Έγκριση πρόσληψης εποχικού προσωπικού επτά (7) ατόμων, ειδικότητας Π.Ε Κτηνιατρικού , με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου(ΙΔΟΧ) έως ένα(1) έτος, με δυνατότητα ανανέωσης, που  χρηματοδοτείται από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων »

Εισηγητής : Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Κτηνιατρικής κ. Αχιλλέας  Σαχπατζίδης.

 

Έγκριση πρόσληψης προσωπικού  δέκα (10) ατόμων με Σύμβαση Εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου (ΙΔΟΧ), για το έτος 2018, για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης .

Εισηγητής: Ο Γενικός Δ/ντης της Γενικής Δ/νσης Εσωτερικής Λειτουργίας κ. Αριστοτέλης Γκαράνης.

 

 

 

2 . ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Εγκριση υποβολής πρότασης στα πλαίσια υποβολής προτάσεων για την 1η πρόσκληση του προγράμματος «Λεκάνη της Μεσογείου – ENI CBC MED 2014-2020».

Εισηγητής : O  Δ/ντης της Γενικής Διεύθυνσης Αναπτυξιακού  Προγραμματισμού Περιβάλλοντος

και  Υποδομών κ. Κωνσταντίνος   Καλούδης.

Εγκριση υποβολής πρότασης στο πλαίσιο υποβολής προτάσεων για την 1η πρόσκληση του Προγράμματος “Λεκάνη Μεσογείου – ΕNI CBC MED 2014-2020” “Tίτλος  Έργου ” Co-evolution of coastal human activitiew & Med natural systems for sustainable tourism & Blue Growth in Mediterranean
Εισηγητής : O  Δ/ντης της Γενικής Διεύθυνσης Αναπτυξιακού  Προγραμματισμού Περιβάλλοντος

και  Υποδομών κ. Κωνσταντίνος   Καλούδης.

 

3. ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Εγκριση  κατηγοριοποίησης  και κατάταξης του Χιονοδρομικού Κέντρου Φαλακρού στις Αθλητικές εγκαταστάσεις της Περιφέρειας Α.Μ.Θ.

Εισηγήτρια: Η Προϊσταμένη της Δ/νσης Κοινωνικής Μέριμνας του Τμήματος Κοινωνικής Αρωγής  ΑΜΘ  κα Μαρία  Σεβδυνίδου.

Εγκριση προμήθειας καυσίμων κίνησης για το έτος 2018 με τη διαδικασία της  διαπραγμάτευσης για τις ανάγκες των υπηρεσιών  στις περιοχές Καβάλας , Χρυσούπολης και Θάσου της Π.Ε. Καβάλας,

Εισηγητής : O Αντιπεριφερειάρχης  της Π.Ε  Καβάλας κ. Θεόδωρος Μαρκόπουλος .

 

Εγκριση συμβιβαστικής  επίλυσης διαφοράς με  την εταιρεία «ΔΕΣΠΟΙΝΑ Κ. ΚΑΖΑΚΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ»

Εισηγητής : O Αντιπεριφερειάρχης  της Π.Ε Εβρου κ. Δημήτριος Πέτροβιτς.

 

Καθορισμός τρόπου ανάθεσης έργων.
Εισηγητής : O  Δ/ντης της Γενικής Διεύθυνσης Αναπτυξιακού  Προγραμματισμού Περιβάλλοντος

και  Υποδομών κ. Κωνσταντίνος   Καλούδης.

 

4.ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΠΑΜΘ

Εγκριση του σχεδίου Τουριστικής Προβολής της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης έτους 2018.

Εισηγητής: ο Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Τουρισμού  κ. Κωνσταντίνος  Αντωνιάδης.

 

5. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ

Εγκριση σύναψης Προγραμματικής σύμβασης μεταξύ  της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης ,  του Δήμου  Ιάσμου και του  Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος , για την εκπόνηση πραγματογνωμοσύνης αναφορικά με τα αίτια κατάρρευσης της γέφυρας Κομψάτου και τις  προτάσεις αποκατάστασης αυτής.

Εισηγητής : Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης  Τεχνικών Εργων της Π.Ε Ροδόπης κ. Κων/νος Δερνεκτσής

 

Εγκριση σύναψης και σχεδίου Προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Παγγαίου και της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης για τη χρηματοδότηση της πράξης με τίτλο : «Αλιευτικό καταφύγιο Δήμου Ορφανού (Β’ Φάση)».

Εισηγητής : O Αντιπεριφερειάρχης  της Π.Ε  Καβάλας κ. Θεόδωρος Μαρκόπουλος .

6. ΔΙΑΦΟΡΑ ΘΕΜΑΤΑ

Επικύρωση των πρακτικών 15ης, 16ης συνεδρίασης έστους 2017 του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης

Εισηγητής: Ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου Ανατολικής Μακεδονίας και  Θράκης κ. Σωτήριος  Μποταίτης .

 

Εγκριση   έκδοσης ψηφίσματος συμπαράστασης στους καπνοπαραγωγούς .