Με πιο απλές διαδικασίες, που θα μοιάζει με τις αιτήσεις για το ΚΕΑ θα γίνουν οι 8.845 προσλήψεις σε Δήμους, που προγραμματίζει η κυβέρνηση.

Σύμφωνα με την ΕφΣυν οι συναρμόδιοι Υπουργοί Εσωτερικών, Μεταρρύθμισης και Οικονομικών έχουν υπογράψει τις αποφάσεις ενώ οι αρχικές αιτήσεις θα γίνονται ηλεκτρονικά από τους ενδιαφερόμενους, που στη συνέχεια θα καταθέτουν τα δικαιολογητικά τους και, στο τέλος, θα ελέγχονται από το ΑΣΕΠ για την έκδοση αποτελεσμάτων.

Πρόκειται για 49 θέσεις στους ΟΤΑ της Ξάνθης που αφορούν  υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα (καθαριότητα και ύδρευση).

Αναλυτικά η κατανομή:

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΦΟΡΕΑ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΣΧΕΣΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΘΕΣΕΙΣ ΚΛΑΔΟΣ / ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
ΔΗΜΟΣ ΑΒΔΗΡΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΔΕ 2 ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΑΒΔΗΡΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΥΕ 1 ΕΡΓΑΤΩΝ
ΣΥΝΟΛΟ 3

 

ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΔΕ 3 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΔΕ 6 ΟΔΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΥΕ 3 ΕΡΓΑΤΩΝ (ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ)
ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΔΕ 3 ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΥΕ 20 ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
 ΣΥΝΟΛΟ 35

 

ΔΗΜΟΣ ΤΟΠΕΙΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΥΕ 3 ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
ΣΥΝΟΛΟ 3

 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΔΗΜΟΥ ΑΒΔΗΡΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΤΕ 1 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ – ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ή ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΔΗΜΟΥ ΑΒΔΗΡΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΔΕ 1 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΔΗΜΟΥ ΑΒΔΗΡΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΔΕ 1 ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΤΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΔΗΜΟΥ ΑΒΔΗΡΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΔΕ 2 ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΔΗΜΟΥ ΑΒΔΗΡΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΥΕ 1 ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΔΗΜΟΥ ΑΒΔΗΡΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΥΕ 2 ΒΟΗΘΩΝ – ΕΡΓΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ
– ΣΥΝΟΛΟ 8