Στο πλαίσιο του σχεδιασμού σειράς ενημερωτικών εκδηλώσεων από την Ειδική Γραμματεία ΕΠ ΕΤΠΑ & ΤΣ/Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του ΕΠΑνΕΚ και  τον ΕΦΕΠΑΕ, η Διαχειριστική Έργων Στήριξης ΜΜΕ – Οικονομική Συμβουλευτική ΑΜΘ (ΔΕΣΜ-ΟΣ ΑΜΘ), Εταίρος του Ε.Φ.Ε.Π.Α.Ε. και αρμόδια για την περιοχή της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης , διοργανώνουν, σε συνεργασία με το Επιμελητήριο Ξάνθης, ανοικτή ενημερωτική εκδήλωση για την παρουσίαση της δράσης του ΕΠΑνΕΚ «Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης – Β΄ Κύκλος». Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 23 Νοεμβρίου 2017 και ώρα 6:00 μμ στο Επιμελητήριο Ξάνθης, Βασ. Κωνσταντίνου 1, Ξάνθη. Η αίθουσα είναι προσβάσιμη σε άτομα με αναπηρία

(πληροφορίες για συμμετοχή ΑμεΑ στο τηλ.: 25410-25105).

Η εκδήλωση πραγματοποιείται στο πλαίσιο της τρίτης περιόδου υποβολής αιτήσεων
χρηματοδότησης (8/11-13/12/2017) και οι ενδιαφερόμενοι θα έχουν τη δυνατότητα να
πληροφορηθούν σε βάθος για τη δράση, να απευθύνουν ερωτήσεις και να αποκτήσουν μια
ολοκληρωμένη εικόνα που θα τους βοηθήσει να υποβάλουν πλήρεις αιτήσεις.
Η συγκεκριμένη δράση αφορά στην 100% χρηματοδότηση επιχειρηματικών σχεδίων
πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ανέργων, μισθωτών και αυτοαπασχολούμενων) για
την έναρξη/υποστήριξη της άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας συναφούς με την
ειδικότητά τους.

Η δράση του ΕΠΑνΕΚ «Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας
Εκπαίδευσης – Β΄ Κύκλος» συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ)
της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από εθνικούς πόρους.