Άμεσα όρισε τη νεα τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης ο Πρόεδρος καθώς οι αποφάσεις για τα δημοτικά τέλη είναι αναγκαίες για τον προϋπολογισμο του 2018.

Ο χρόνος πιέζει και αυτό που αναζητείται είναι η απόλυτη πλειοψηφία μετά τα γεγονότα και την “ανταρσία” της προηγούμενης συνεδρίασης, που προκάλεσε εξελίξεις και τη διαγραφή των Μ. Τσέπελη- Ε. Πυρνάρη.

Αναλυτικά τα θέματα ημερήσιας διάταξης:

 

01ο ΘΕΜΑ : Καθορισμός τιμής τουριστικών επιπλωμένων κατοικιών Δασικού Χωριού ΕΡΥΜΑΝΘΟΣ για το έτος 2018 (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης κ. Κυριάκος Παπαδόπουλος, Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής)
02ο ΘΕΜΑ : Καθορισμός του τέλους χρήσης κοινοχρήστων χώρων για το έτος 2018 (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης κ. Κυριάκος Παπαδόπουλος, Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής)
03ο ΘΕΜΑ : Επιβολή του φόρου ηλεκτροδοτούμενων ακινήτων για το έτος 2018 (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης κ. Κυριάκος Παπαδόπουλος, Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής)
04ο ΘΕΜΑ : Επιβολή τελών καθαριότητας και φωτισμού για το έτος 2018 (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης κ. Κυριάκος Παπαδόπουλος, Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής)
05ο ΘΕΜΑ : Επιβολή τελών και δικαιωμάτων Δημοτικών Κοιμητηρίων για το οικονομικό έτος 2018 (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης κ. Κυριάκος Παπαδόπουλος, Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής)
06ο ΘΕΜΑ : Καθορισμός του συντελεστή ΤΑΠ για το έτος 2018 (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης κ. Κυριάκος Παπαδόπουλος, Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής)
07ο ΘΕΜΑ : Καθορισμός του τέλους διαφήμισης για το έτος 2018 (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης κ. Κυριάκος Παπαδόπουλος, Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής)
08ο ΘΕΜΑ : Καθορισμός του ειδικού ανταποδοτικού (δυνητικού) τέλους τέλεσης πολιτικών γάμων για το έτος 2018 (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης κ. Κυριάκος Παπαδόπουλος, Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής)
09ο ΘΕΜΑ : Καθορισμός τελών και δικαιωμάτων χρήσης αθλητικών εγκαταστάσεων για το έτος 2018 (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης κ. Κυριάκος Παπαδόπουλος, Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής)
10ο ΘΕΜΑ : Καθορισμός ημερήσιου τέλους πωλητών λαϊκών αγορών για το έτος 2018 (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης κ. Κυριάκος Παπαδόπουλος, Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής)
11ο ΘΕΜΑ : Καθορισμός τέλους χρήσης κοινόχρηστου χώρου άσκησης υπαίθριου (στάσιμου και πλανόδιου) εμπορίου για το έτος 2018 (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης κ. Κυριάκος Παπαδόπουλος, Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής)
12ο ΘΕΜΑ : Προσδιορισμός του ειδικού προστίμου εξόδων μεταφοράς και αποθήκευσης σύμφωνα με την παρ.2 του άρθρου 50 του Ν.4257/2014 για το έτος 2018 (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης κ. Κυριάκος Παπαδόπουλος, Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής)
13ο ΘΕΜΑ : Επιβολή του τέλους χρήσης αρδευτικών δικτύων για το έτος 2018 (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης κ. Κυριάκος Παπαδόπουλος, Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής)
14ο ΘΕΜΑ : Επιβολή του δικαιώματος ύδρευσης ζώων για το έτος 2018 (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης κ. Κυριάκος Παπαδόπουλος, Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής)
15ο ΘΕΜΑ : Έγκριση κανονισμού λειτουργίας περιπτέρων (εισηγήτρια Αντιδήμαρχος Ξάνθης Αλεξία Γκιρτζίκη, Πρόεδρος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής)
16ο ΘΕΜΑ : Έγκριση έκθεσης με τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού κατά το 3ο τρίμηνο (εννεαμήνου) του 2017 (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης κ. Κυριάκος Παπαδόπουλος, Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής)
17ο ΘΕΜΑ : Συγκρότηση Επιτροπή Παραλαβής του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΣΕ ΟΔΟΥΣ ΤΗΣ Δ.Ε. ΞΑΝΘΗΣ» (εισηγήτρια Αικατερίνη Μανά)
18ο ΘΕΜΑ : Έγκριση 2ου ΑΠ του έργου: «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΛΕΒΗΤΑ ΣΤΟ 13Ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ» (εισηγήτρια Αικατερίνη Μανά)
19ο ΘΕΜΑ : Έγκριση 2ου ΑΠ του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΣΕ ΟΔΟΥΣ ΤΗΣ ΔΕ ΞΑΝΘΗΣ» (εισηγήτρια Αικατερίνη Μανά)
20ο ΘΕΜΑ : Έγκριση 3ου ΑΠ του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ Της Δ.Ε. ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ» (εισηγήτρια Αικατερίνη Μανά)
21ο ΘΕΜΑ : Έγκριση διεξαγωγής δημοπρασίας, επιλογή διαδικασίας και ορισμός τρόπου σύνταξης και υποβολής οικονομικών προσφορών για την ανάθεση της σύμβασης: «ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΖΟΓΕΦΥΡΑΣ ΚΙΜΜΕΡΙΩΝ» (εισηγήτρια Αικατερίνη Μανά)
22ο ΘΕΜΑ : Χορήγηση έγκρισης εισόδου – εξόδου για αντιπροσωπευτικό όχημα «μεγάλο απορριμματοφόρο» σε εγκατάσταση «ανακύκλωση σιδήρου και μετάλλων, διαλυτηρίου οχημάτων τέλους κύκλου ζωής, μηχανική κοπή ή θραύση μεταλλικών απορριμμάτων, συγκέντρωση και διακίνηση παλαιών μετάλλων» της Αφοι Μουμτζάκη ΟΕ σε δημοτική οδό που συμβάλει στο 3,6χλμ της ΕΟ Καβάλας Ξάνθης (εισηγήτρια Αικατερίνη Μανά)
23ο ΘΕΜΑ : Μεταφορά πίστωσης στο ΝΠΔΔ με την επωνυμία: «Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ξάνθης» (εισηγήτρια Αικατερίνη Μανά)
24ο ΘΕΜΑ : Έκτακτη επιχορήγηση του Δήμου Ξάνθης προς το ΝΠΔΔ με την επωνυμία «Κέντρο Κοινωνικής Προστασία και Αλληλεγγύης Δήμου Ξάνθης» (εισηγήτρια Μαρία Σπανού)
25ο ΘΕΜΑ : Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. Έτους 2017 (εισηγήτρια Χριστίνα Ράλλη)
26ο ΘΕΜΑ : Έγκριση της με αριθμό 85/2017 απόφασης του ΔΣ του ΝΠΔΔ με την επωνυμία «Κέντρο Πολιτισμού Δήμου Ξάνθης» σχετικά με την έγκριση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018 (εισηγητής Ηλίας Κρασούλης)
27ο ΘΕΜΑ : Έγκριση της με αριθμό 90/2017 απόφασης του ΔΣ του ΝΠΔΔ με την επωνυμία «Κέντρο Πολιτισμού Δήμου Ξάνθης» σχετικά με την 8η αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017 (εισηγητής Ηλίας Κρασούλης)
28ο ΘΕΜΑ : Έγκριση της με αριθμό 49/2017 απόφασης του ΔΣ του ΝΠΔΔ με την επωνυμία «Κέντρο Κοινωνικής Προστασία και Αλληλεγγύης Δήμου Ξάνθης» σχετικά με την 4η αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017 (εισηγητής Ηλίας Κρασούλης)
29ο ΘΕΜΑ : Εκτός έδρας μετακίνησης και ημερήσιας αποζημίωσης Αντιδημάρχου Ξάνθης (εισηγητής Ηλίας Κρασούλης)
30ο ΘΕΜΑ : Έγκριση παραλαβής αντικειμένου της σύμβασης παροχής γενικών υπηρεσιών (εισηγήτρια Πολυξένη Καρακατσάνη)
31ο ΘΕΜΑ : Διαγραφή οφειλής από χρηματικό κατάλογο για παράβαση ΚΟΚ (εισηγητής Ελευθέριος Αποστολίδης)
32ο ΘΕΜΑ : Μεταβίβαση παραχώρησης χρήσης μισθίου (εισηγήτρια Αικατερίνη Μαυρομάτη)
33ο ΘΕΜΑ : Εκμίσθωση τμήματος υπαίθριου κοινόχρηστου χώρου έμπροσθεν του κολυμβητηρίου (εισηγήτρια Αικατερίνη Μαυρομάτη)

34ο ΘΕΜΑ : Εκμίσθωση τμήματος του υπαίθριου κοινόχρηστου χώρου έως 313τμ, στην πλατεία διοικητηρίου με τη διενέργεια δημοπρασίας(εισηγήτρια Αικατερίνη Μαυρομάτη)
35ο ΘΕΜΑ : Έκφραση σύμφωνης γνώμης σχετικά με τις μεταβολές σε σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ξάνθης (εισηγητής Θεόδωρος Πιπέλης)
36ο ΘΕΜΑ : Παραχώρηση χρήσης δημοτικού σχολείου Δρυμιάς Δήμου Ξάνθης στο Εκκλησιαστικό Συμβούλιο του Ιερού Ναού Τιμίου Προδρόμου Δρυμιάς (εισηγητής Θεόδωρος Πιπέλης)