Σε σταθερή τροχιά και βάσει χρονοδιαγράμματος εξελίσσεται το σημαντικό ενεργειακό έργο του ΑΣΦΑ Αλεξανδρούπολης, της σχεδιαζόμενης πλωτής μονάδας φυσικού αερίου στα ανοιχτά της πόλης, από την Gastrade, εταιρεία αποτελούμενη από τον Όμιλο Κοπελούζου (80%) και την Gaslog (20%). Με ολοκληρωμένη την Μελέτη Βασικού Σχεδιασμού (FEED) και διευθετημένες τις απαιτούμενες περιβαλλοντικές αδειοδοτήσεις, το έργο οδεύει πλέον προς την Τελική Επενδυτική Απόφαση (FID) τον Μάρτιο του 2018, μετά την λήψη της οποίας θα ξεκινήσει άμεσα η κατασκευαστική φάση. 

Η κατασκευή αναμένεται να διαρκέσει 2 χρόνια ακριβώς, τοποθετώντας την παράδοση του έργου σε λειτουργία τον Μάρτιο του 2020. Μετά την Gaslog πάντως που προσχώρησε στο εταιρικό σχήμα της Gastrade και την Bulgarian Energy Holding που έλαβε την στρατηγική απόφαση για συμμετοχή στο έργο, προ ολίγων εβδομάδων ακολούθησε και η συμμετοχή της ΔΕΠΑ. Το μετοχικό κεφάλαιο των 2 νέων εταίρων δεν έχει γίνει ακόμα γνωστό ενώ το μερίδιό τους αναμένεται να προκύψει από το 80% του Ομίλου Κοπελούζου.

Το ΑΣΦΑ έχει χαρακτηριστεί ως Έργο Κοινού Ενδιαφέροντος για την ΕΕ (PCI) εφόσον ενισχύει την ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού και εμπλουτίζει τις πηγές τροφοδοσίας φυσικού αερίου, και, βάσει αυτού, καλύπτεται χρηματοδοτικά από το Connecting Europe Facility. Το έργο έχει επιπλέον την δυνατότητα ένταξης στο ΕΣΠΑ με την εταιρεία προς το παρόν να κινεί τις ανάλογες διαδικασίες. Στο κατασκευαστικό κομμάτι, η Gastrade προσανατολίζεται σε Έλληνες εργολάβους, δεδομένου ότι πλέον υπάρχει και τεχνογνωσία από ανάλογα projects, ειδικότερα σε ό,τι αφορά το χερσαίο τμήμα του έργου.

Σχετικά με το ΑΣΦΑ

Το ΑΣΦΑ Αλεξανδρούπολης, αποτελεί ένα σύγχρονο, πρωτοποριακό και υψηλής τεχνολογίας έργο αποτελούμενο από μία υπεράκτια πλωτή μονάδα παραλαβής, αποθήκευσης και αεριοποίησης Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου και ένα σύστημα υποθαλάσσιου και χερσαίου αγωγού μέσω του οποίου το φυσικό αέριο θα προωθείται στο Εθνικό Σύστημα (Μεταφοράς) Φυσικού Αερίου της Ελλάδας (ΕΣΦΑ) ακολουθώντας τον δρόμο του προς τους τελικούς καταναλωτές. Το ΑΣΦΑ Αλεξανδρούπολης αποσκοπεί στη δημιουργία μίας τέταρτης πύλης εισαγωγής φυσικού αερίου στην χώρα μας, δυναμικότητας παροχής έως 700.000 κυβικών μέτρων ανά ώρα ή 6,1 δισ. κυβικών μέτρων φυσικού αερίου ετησίως και αποθηκευτικής ικανότητας έως 170.000 κυβικών μέτρων (κ.μ.) υγροποιημένου φυσικού αερίου.

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Ο αγωγός

Ο υποθαλάσσιος αγωγός μήκους 24 χιλιομέτρων θα ποντιστεί πάνω στον πυθμένα της θάλασσας σε βάθος μέχρι 15 μέτρα, ενώ για βάθος μικρότερο των 15 μέτρων (περίπου 6 χλμ. απόσταση από την ακτή) θα τοποθετηθεί σε όρυγμα και θα επιχωθεί. Ο αγωγός θα προσαιγιαλωθεί στην περιοχή της ακτογραμμής Απαλού και θα συνεχίσει υπόγεια την πορεία του προς τον βορρά για 4 χιλιόμετρα ακόμη, μέχρι να συνδεθεί με το Εθνικό Σύστημα Μεταφοράς Φυσικού Αερίου στην περιοχή της Αμφιτρίτης σε νέο Μετρητικό και Ρυθμιστικό Σταθμό που θα κατασκευασθεί και θα λειτουργείται από τον ΔΕΣΦΑ για τις ανάγκες του ΑΣΦΑ Αλεξανδρούπολης.

Η πλωτή μονάδα

Η πλωτή μονάδα θα είναι μόνιμα αγκυροβολημένη σε σταθερό σημείο και σε απόσταση 17,6 χλμ. ΝΔ από το λιμάνι της Αλεξανδρούπολης και 10 χλμ. από την απέναντι ακτή της Μάκρης.

Η μονάδα προσδένεται στο σημείο αγκυροβόλησης μέσω διάταξης πυργίσκου που της επιτρέπει να περιστρέφεται κατάντη της φοράς του ανέμου (360ο) ενώ σε περίπτωση που η μονάδα απομακρυνθεί από τη θέση αγκυροβόλησης (λόγω π.χ. συντήρησης) ο πυργίσκος παραμένει στο σημείο αγκυροβολίου και «αναπαύεται» στη βάση αναμονής του στον πυθμένα της θάλασσας. Οι διαστάσεις της πλωτής μονάδας θα είναι περίπου 300 μέτρα μήκος, 32,5 μέτρα διαθέσιμο πλάτος καταστρώματος και ύψος 26,5 μέτρα. Η πλωτή μονάδα περιλαμβάνει:

– Συστήματα πρόσδεσης δεξαμενοπλοίων και μετάγγισης ΥΦΑ.

– 4 δεξαμενές αποθήκευσης ΥΦΑ συνολικής χωρητικότητας έως 170.000 κυβικά μέτρα.

– 4 μονάδες αεριοποίησης δυναμικότητας 400 κυβικών μέτρων ΥΦΑ/ώρα (έκαστη).

– Μονάδες ηλεκτροπαραγωγής για την εξυπηρέτηση των αναγκών της πλωτής μονάδας σε ηλεκτρική ενέργεια.

– Μετρητική μονάδα για την μέτρηση των ποσοτήτων φυσικού αερίου που αεριοποιούνται.

– Χώρους διαμονής, ενδιαίτησης πληρώματος.

Φίλιππος Παναγόπουλος-ypodomes.com