Με απόφασή του το Υπουργείο Παιδείας καθόρισε τις σχολικές μονάδες όπου θα προσληφθούν κοινωνικοί λειτουργοί την τρέχουσα σχολικά χρονιά. 

Πρόκειται για 4 σχολεία όπου φοιτούν παιδιά ρομά  σε όλη την Ελλάδα, δύο εκ των οποίων είναι τα σχολεία του Δροσερού και τα άλλα δύο σε Κορινθία και Θεσσαλία.

Από την απόφαση προβλέπεται μία θέση στο 15ο Δημοτικό και μία στο 20ο Δημοτικό του Δροσερού.