Στην Ξάνθη βρέθηκε τη Δευτέρα ο Διοικητής της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Στρατής Πλωμαρίτης. 

Ο ΥΠΕάρχης σε συνεργασία με τους τοπικούς επιτελείς του ΣΥΡΙΖΑ, το Βουλευτή Γ. Στογιαννίδη και τη Νομαρχιακή, είχε συνεργασία στο πλαίσιο της προετοιμασίας για την έναρξη λειτουργίας των δύο πρώτων από τις τέσσερις Τοπκές Μονάδες Υγείας (ΤΟΜΥ) που προβλέπονται στην πόλη.

Πιο συγκεκριμένα βρέθηκε στις δομές του Κέντρου Ψυχικής Υγείας στην Κυψέλη και του ΚΕΦΙΑΠ, στην περιοχή Αμοιρίδειου, που πρόκειται να στεγάσουν τις δύο από τις τέσσερις ΤΟΜΥ καθώς θα υπάρξουν μια ακόμη στην περιοχή Παλιάς Πόλης-Σαμακώβ και μια στην περιοχή Μεγ. Αλεξάνδρου οπου προκηρύσσεται πρόσκληση για την εξεύρεση ιδιωτικών ακινήτων.

Έτοιμα τα κτίρια στις δημόσιες υποδομές

Τα κτίρια που θα παραχωρηθούν είναι έτοιμα ενώ στην περίπτωση του ΚΕΦΙΑΠ θα βελτιωθούν οι υπάρχουσες υποδομές για να αναβαθμιστεί και η λειτουργία του Κέντρου που απευθύνεται στα ΑΜΕΑ της περιοχής, όπως η λειτουργία της πισίνας, που δεν έχει γίνει από την θεμελίωση μέχρι σήμερα.

Οι προκηρύξεις για το νοσηλευτικό και διοικητικό προσωπικό έχουν ολοκληρωθεί ενώ εκκρεμούν θέσεις γιατρών που θα επαναπροκηρυχθούν. Με τα υπάρχοντα κτιριακά και στελεχειακά δεδομένα η πρώτη ΤΟΜΥ θα λειτουργήσει εντός του έτους και η δεύτερη στις αρχές του επόμενου έτους.

Κέντρο Υγείας Αστικού Τύπου το ΠΕΔΥ Ξάνθης

Στο πλαίσιο του ίδιου προγραμματισμού για την πρωτοβάθμια υγεία, σύμφωνα με τους υπεύθυνους, το ΠΕΔΥ Ξάνθης (πρώην ΙΚΑ) θα μεταβληθεί σταδιακά σε Κέντρο Υγείας Αστικού Τύπου, επίσης με δύο βάρδιες, το οποίο θα αναβαθμιστεί με προμήθεια νέου εξοπλισμού, ενδεχομένως και αγορά ψηφιακού μαστογράφου, ώστε να λειτουργήσει πλήρως όταν θα καλυφθούν οι θέσεις γιατρών που απαιτούνται.

Τι είναι οι ΤΟΜΥ

Σύμφωνα με το Υπουργείο, οι ΤΟΜΥ είναι οι Ομάδες Παροχής Υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας. Στελεχώνονται από μια ολιγομελή διεπιστημονική ομάδα υγείας.  Βασική τους αποστολή θα είναι η παροχή ποιοτικών υπηρεσιών ΠΦΥ στον πληθυσμό ευθύνης τους.

– Διασφαλίζουν την προσβασιμότητα στις υπηρεσίες και τη συνέχεια της φροντίδας σύμφωνα με τις ανάγκες του εκάστοτε πληθυσμού.
– Παρέχουν ασφαλή, αποτελεσματική, ολιστική και ποιοτική ανθρωποκεντρική φροντίδα υγείας.
– Βασική τους μέριμνα είναι η παροχή υπηρεσιών πρόληψης και προαγωγής υγείας στον υγιή πληθυσμό, η ολοκληρωμένη φροντίδα ασθενών, με έμφαση στην αντιμετώπιση των χρόνιων νοσημάτων, καθώς και η παροχή υπηρεσιών που άπτονται της δημόσιας υγείας, όπως οι εμβολιασμοί, η κατ’ οίκον φροντίδα και άλλες.

Προκειμένου να υπάρξει ολιστική φροντίδα του πληθυσμού απαιτούνται γνώσεις που αφορούν την δημόσια υγεία, το βιοψυχοκοινωνικό πλαίσιο, τον οικογενειακό προγραμματισμό κ.ά. Η αποτελεσματική πρωτοβάθμια δε βασίζεται αποκλειστικά στην ιατρική επιστήμη και γι’ αυτό πρέπει να παρέχεται από καλά συντονισμένες ομάδες επαγγελματιών υγείας. Αυτές είναι που θα πρέπει να επιτύχουν μια στενή σχέση με την κοινότητα.

Οι ΤοΜΥ θα στελεχωθούν από διεπιστημονική ομάδα έως 12 μελών που θα αποτελείται από:

  • Τέσσερις (4) Γενικούς Γιατρούς ή Παθολόγους
  • Ένα (1) Παιδίατρο
  • Δύο (2) Νοσηλευτές/-τριες
  • Δύο (2) Επισκέπτες/-τριες Υγείας
  • Ένα (1) Κοινωνικό/-ή Λειτουργό
  • Δύο (2) Διοικητικούς/-ές Υπαλλήλους