Ο Εμπορικός Σύλλογος Ξάνθης με ανάρτησή του αποσαφηνίζει ότι οι περίοδοι των ενδιάμεσων εκπτώσεων στην Ξάνθη έχουν παρέλθει καθώς και τη νέα φιλοσοφία του μέτρου για κάθε περιοχή σημειώνοντας ότι απαγορεύεται το άνοιγμα των καταστημάτων την Κυριακή 5 Νοεμβρίου .

Αναλυτικά:

Προκειμένου να λήξει άμεσα οποιαδήποτε στρέβλωση αναφορικά με την ενδιάμεση εκπτωτική περίοδο γνωρίζουμε στους εμπόρους και το καταναλωτικό κοινό της πόλης μας ότι αυτές για το 2017, ήταν : 

01- 15 Μαρτίου & 01- 15 Σεπτεμβρίου για την Π.Ε. Ξάνθης
σύμφωνα με τις σχετικές αποφάσεις και της Αντιπεριφέρειας Π.Ε. Ξάνθης
Συνεπώς, σε καμία περίπτωση δεν δύνανται να διενεργηθούν ενδιάμεσες εκπτώσεις στην πόλη της Ξάνθης (ασφαλώς δίνεται η δυνατότητα στους εμπόρους, εφόσον επιθυμούν, να διενεργήσουν δεκαήμερο προσφορών σε επιλεγμένα είδη που δεν θα υπερβαίνουν το ήμισυ των συνολικών προϊόντων των καταστημάτων τους).

Παράλληλα σημειώνουμε με σαφήνεια ότι ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ το άνοιγμα των καταστημάτων την Κυριακή 05 Νοεμβρίου , κάτι το οποίο πρόκειται να διασφαλίσουν με κάθε τρόπο οι ελεγκτικοί μηχανισμοί του ελληνικού κράτους.

Τέλος ενημερώνουμε ότι η νέα φιλοσοφία του μέτρου των ενδιάμεσων εκπτώσεων είναι να διαφοροποιούνται οι περίοδοι από Νομό σε Νομό ανάλογα με τις ιδιαίτερες ανάγκες και ιδιαιτερότητες της κάθε περιοχής και όχι να είναι κοινές για όλη την Ελλάδα.