Ρύθμιση για το πολυσυζητημένο ζήτημα της αυτονόμησης από την κεντρική θέρμανση που απασχολεί αρκετά νοικοκυριά, ειδικά μετά την κρίση, επιφέρει το νομοσχέδιο του Υπουργείου Περιβάλλοντος που ψηφίστηκε από τη Βουλή με ευρεία πλειοψηφία. Το νομοσχέδιο προβλέπει για πρώτη φορά την αυτονόμηση  για ένα διαμέρισμα χωρίς να απαιτείται απόλυτη πλειοψηφία της συνέλευσης των ιδιοκτητών και θέτει ορισμένες προϋποθέσεις και υποχρεώσεις. 

Το ζήτημα βρίσκει σύμφωνους όσους έχουν εγκαταστήσει εναλλακτικά συστήματα θέρμανσης αλλά συνεχίζουν να πληρώνουν ποσοστό της συμβατικής θέρμανσης των υπολοίπων ενοίκων ενώ επιφυλάξεις εκφράζουν κάποιοι για την αύξηση που θα προκύψει για όσους παραμείνουν στην κεντρική θέρμανση.

Τι προβλέπει το νομοσχέδιο

Το άρθρο 127 του νέου νόμου για τον έλεγχο και την προστασία του δομημένου περιβάλλοντος προβλέπει ότι:

-Δεν απαιτείται απόφαση της απόλυτης πλειοψηφίας των συνιδιοκτητών της πολυκατοικίας για την αποσύνδεση ενός διαμερίσματος από το δίκτυο κεντρικής θέρμανσης του κτηρίου. Προϋπόθεση είναι το υπό εγκατάσταση νέο σύστηµα θέρµανσης στην πολυκατοικία ή τη µεµονωµένη ιδιοκτησία να είναι ενεργειακά αποδοτικότερο του υφιστάµενου, κάτι που προκύπτει από την ενεργειακή επιθεώρηση του κτηρίου και του διαμερισμάτος.

-Ο ιδιοκτήτης που επιθυµεί την αυτονόµηση του διαµερίσµατός του δικαιούται να προβεί µε δική του δαπάνη, ευθύνη και επιµέλεια στην αποσύνδεση της ιδιοκτησίας του. Θα πρέπει να προχωρήσει στην µόνωση των σωλήνων της κεντρικής θέρµανσης που διέρχονται από αυτήν, και, κατά τρόπο που να µη θίγει τη θέρµανση των ιδιοκτησιών των λοιπών συνιδιοκτητών, όπως και στην αυτόνοµη σύνδεσή της µε το δίκτυο φυσικού αερίου ή στην εγκατάσταση σε αυτήν αυτόνοµου συστήµατος θέρµανσης.

-Ότι ο ιδιοκτήτης της αυτονοµούµενης ιδιοκτησίας υποχρεούται να γνωστοποιήσει στους υπόλοιπους συνιδιοκτήτες της πολυκατοικίας την αποσύνδεσή του από το σύστηµα κεντρικής θέρµανσης, τον τρόπο όδευσης των σωληνώσεων της παροχής µέχρι την ιδιοκτησία του και το χρόνο έναρξης και την αναµενόµενη διάρκεια των εργασιών εγκατάστασης.

-Η αυτονομούμενη ιδιοκτησία απαλλάσσεται από το σύνολο των δαπανών καυσίµου της κεντρικής θέρµανσης. Ωστόσο, συνεχίζει να συμμετέχει στις λοιπές δαπάνες του συστήµατος, τακτικές (π.χ. ετήσια συντήρηση καυστήρα) και έκτακτες. Ως εκ τούτου, για τις τακτικές δαπάνες συντήρησης του καυστήρα, αλλά και εάν στο µέλλον αποφασιστεί η αλλαγή του κεντρικού καυστήρα ή χρειαστεί να επισκευαστεί ή αντικατασταθεί λόγω βλάβης το κεντρικό σύστηµα θέρµανσης, ο ιδιοκτήτης που έχει αυτονοµηθεί θα καταβάλει το ποσό που αναλογεί στην ιδιοκτησία του (βάσει των χιλιοστών αυτής).

-Σε περίπτωση που οι υπόλοιποι ένοικοι-ιδιοκτήτες είναι…γενναιόδωροι, απαιτείται απόφαση της πλειοψηφίας των συνιδιοκτητών της πολυκατοικίας για την πλήρη απαλλαγή από τις δαπάνες συντήρησης του καυστήρα.