Εκδήλωση-Συζήτηση για την Παλιά Πόλη με θέμα “Χαρακτήρας του οικισμού και ήπια ανάπτυξη –  Ιστορία και πολιτιστική κληρονομιά, παρούσα κατάσταση, προβλήματα και προοπτικές για το μέλλον” διοργανώνει ο Σύλλογος για την Προστασία και την αναβίωση της Παλιάς Ξάνθης την Κυριακή 22 Οκτωβρίου 2017, 18:00 στο Ξενοδοχείο ΕΛΙΣΣΩ

 Όπως αναφέρει σχετικά ο σύλλογος:

Η Παλιά Ξάνθη αντιμετωπίζει αρκετά προβλήματα, που δεν είναι άλυτα, αλλά η λύση τους χρονίζει. Μερικά από αυτά είναι:

  • Οι δυσκολίες στην ανακαίνιση και συντήρηση των κτισμάτων, από την γραφειοκρατία στην έκδοση αδειών, από τις ελλείψεις σε παραδοσιακούς μάστορες, έως το μεγάλο κόστος.
  • Η σταδιακή αλλοίωση του χαρακτήρα του οικισμού από την άναρχη και ανεξέλεγκτη ανάπτυξη δραστηριοτήτων και τον θόρυβο, τα σκουπίδια και τις άλλες οχλήσεις που αυτές συνεπάγονται.
  • Η έλλειψη ικανοποιητικού νομοθετικού πλαισίου για την ανάπτυξη εναλλακτικών δραστηριοτήτων.
  • Ο αριθμός των εκδηλώσεων που πραγματοποιούνται με πυρήνα την Παλιά Πόλη, έχει αρχίζει να είναι, υπό τις υπάρχουσες συνθήκες, οριακός, τόσο σε σχέση με τα επίπεδα όχλησης όσο και σε σχέση με μεσοπρόθεσμες αλλοιώσεις στον χαρακτήρα του οικισμού.

O Σύλλογος για την προστασία και αναβίωση της Παλιάς Ξάνθης, θέλοντας να συμβάλει στην επίλυση των προβλημάτων αυτών, διοργανώνει εκδήλωση/συζήτηση για την ήπια ανάπτυξη του οικισμού.

Αφού ακούσουμε κάποιους συμπολίτες μας που η επαγγελματική τους εμπειρία σχετίζεται με διάφορες πτυχές από τα παραπάνω προβλήματα, θα προσπαθήσουμε να βρούμε λύσεις σε καθημερινά προβλήματα και θέματα βιωσιμότητας του ιστορικού οικισμού. Υπάρχουν μικρές ιδέες που μπορούν να υλοποιηθούν άμεσα και να αρχίσουμε όλοι μαζί να περπατάμε  σε μια πιο όμορφη Παλιά Ξάνθη.