Σε ανακοίνωσή του ο Κυνηγετικός Σύλλογος Ξάνθης αναφέρει:

Αυτό το διάστημα που το κυνήγι έχει ξεκινήσει για όλα τα θηράματα και οι κυνηγετικές εξορμήσεις των κυνηγών έχουν αυξηθεί, παρακαλούμε όπως σεβαστείτε τις καλλιέργειες των γεωργών που βρίσκονται αυτήν την εποχή σε περίοδο συγκομιδής, διότι ανά διαστήματα έχουμε δεχθεί σχετικές καταγγελίες από γεωργούς.
Εμείς οι κυνηγοί θα πρέπει πρώτοι να διαφυλάξουμε την αγαπημένη μας δραστηριότητα από το να δυσφημίζεται το κυνήγι και να υπάρχει ο κίνδυνος απαγορεύσεων.
Υπενθυμίζουμε ότι σύμφωνα με τον Δασικό Κώδικα, άρθρο 256 :

Απαγορεύεται η θήρα άνευ της συγκαταθέσεως του ιδιοκτήτου, νομέως ή μισθωτού:
α) Εντός των αμπελώνων από της ενάρξεως της περιόδου της θήρας έως λήξεως του τρυγητού.
β) Εντός των αθέριστων λειμώνων.
γ). Εντός καλλιεργουμένων εκτάσεων ή οπωρώνων από της ανθοφορίας μέχρι και της συγκομιδής των καρπών.
δ). Εντός περιφραγμένων διά συνεχούς αδιαπέραστου και ανυπερβλήτου από άνθρωπο φράχτου παντός είδους, ύψους τουλάχιστον 1,50 του μέτρου ιδιοκτήτων εκτάσεων.