Τα Vita Plus Ξάνθης ζητούν για πρόσληψη Αισθητικούς Τ.Ε.Ι.
Παρέχονται Μισθός – Ασφάλιση. Επιθυμητά προσόντα: Ευχέρεια στην επικοινωνία, προυπηρεσία επιθυμητή όχι απαραίτηση.
Αποστολή Βιογραφικών:  vitaplusxanthi@yahoo.gr

Ξάνθη: Μιχαήλ Καραολή και Σμύρνης 9, 2ος όροφος, Τ.Κ. 67131
Τηλ.: 25410-72666 και 25410-65212