Το Κέντρο Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης  Europe Direct Ξάνθης σε συνεργασία με το Κέντρο Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης Europe Direct Κομοτηνής και την Αναπτυξιακή Εταιρία Ροδόπης, με την υποστήριξη της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης, διοργανώνουν την Πέμπτη 19/10/2017 εσπερίδα με τίτλο «Ανάπτυξη και Προοπτικές για τον Πρωτογενή Τομέα», στη Γενισέα του Δήμου Αβδήρων στην αίθουσα του μουσείου Λαογραφικών Ενδυμασιών Βαλκανικών Χωρών με ώρα έναρξης στις 06:00 το απόγευμα.

Η εκδήλωση πραγματοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος: «Η ΠΑΜΘ δίαυλος ενημέρωσης των ευρωπαϊκών προγραμμάτων για την απασχόληση και τις επενδύσεις», το οποίο υλοποιείται από το Κέντρο Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης  Europe Direct Κομοτηνής και την Αναπτυξιακή Εταιρία Ροδόπης.

Κατά την εκδήλωση θα γίνει παρουσίαση του προγράμματος Leader για τους Νομούς Ξάνθης και Ροδόπης, το Νομοθετικό Πλαίσιο της Σύστασης Ομάδων Παραγωγών, τα Σχέδια Βελτίωσης αγροτικών εκμεταλλεύσεων του Π.Α.Α. 2014 – 2020 και το Πρόγραμμα «Μείωση της ρύπανσης νερού από γεωργική δραστηριότητα» Π.Α.Α. 2014 – 2020. Επίσης, θα παρουσιαστεί ως παράδειγμα καλής πρακτικής η δράση της ΚΟΙΝΣΕΠ ΓΕΝΙΣΕΑ.

Στόχος είναι να ενημερωθούν οι πολίτες, με απλό και κατανοητό τρόπο και μέσα από παραδείγματα καλών πρακτικών, για μια σειρά προγραμμάτων και δράσεων που ανταποκρίνονται στις ανάγκες τους και θα μπορέσουν να τα αξιοποιήσουν στον τομέα της αγροτικής ανάπτυξης.