Σε ανακοίνωσή του, που υπογράφει ο Πρόεδρος Μενέλαος Μαλτέζος, το Οικονομικό Επιμελητήριο -Παράρτημα Θράκης ζητά τη διατήρηση του μειωμένου καθεστώτος ΦΠΑ για τα νησιά του Αιγαίου και, ειδικά, για τη Σαμοθράκη.

Σύμφωνα με την  τροποποίηση της παραγράφου 4 του άρθρου 21 του ν.2859/2000 με την  παράγραφο 1 του άρθρου 118 του ν. 4446/2016 (ΦΕΚ Α’ 240/22-12-2016) από 1.1.2017 στο μειωμένο καθεστώς ΦΠΑ παρέμειναν έως το τέλος του 2017 τα νησιά των Νομών Έβρου, Λέσβου, Χίου, Σάμου, Δωδεκανήσου πλην της Ρόδου και της Καρπάθου. Συνεπώς στις 31/12/2017 λήγει η εν λόγω παράταση της ένταξης των παραπάνω νήσων στον υψηλό συντελεστή ΦΠΑ.

Πρέπει να καταστεί σαφές ότι για τα συγκεκριμένα νησιά του Αιγαίου το ειδικό αυτό καθεστώς δεν αποτελεί προνόμιο αλλά αντιθέτως αποτελεί:

 Aνταγωνιστικό ισοδύναμο απέναντι στα μειονεκτήματα που δημιουργεί η εδαφική ασυνέχεια, όπως η ύπαρξη μικρών και ευαίσθητων οικονομιών κλίμακας και το αυξημένο κόστος μεταφοράς εμπορευμάτων και παροχής υπηρεσιών.

  1. Παράγοντα ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας του νησιωτικού τουριστικού προϊόντος.
  2. Λόγο μείζονος εθνικής σημασίας και παράγοντα εθνικής κυριαρχίας, διότι είναι κρίσιμο εργαλείο τόσο για την οικονομική ανάπτυξη των νησιών, όσο και για την παραμονή των κατοίκων στα νησιά.
  3. Μέτρο κοινωνικής δικαιοσύνης (οι νησιώτες δεν απολαμβάνουν ισοδύναμα την ωφέλεια από τα βασικά κοινωνικά αγαθά του κράτους).

Ενδεχόμενη κατάργηση του ειδικού καθεστώτος, Φ.Π.Α. των νησιών αυτών με μαθηματική ακρίβεια, οδηγεί:

  1. Στη σημαντική αύξηση του κόστους ζωής στους κατοίκους των νησιών (αύξηση κόστους μεταφοράς, εμπορευμάτων και πρώτων υλών, αύξηση κόστους παρεχόμενων υπηρεσιών).

2 Στη μείωση της ανταγωνιστικότητας των παραγομένων στα νησιά προϊόντων.

  1. Στη μείωση της ανταγωνιστικότητας των τουριστικών επιχειρήσεων. Συγκεκριμένα: Ο τουρισμός, παρά την συνεχόμενη ύφεση, είναι ο κλάδος που μέχρι σήμερα λειτουργεί αποδοτικά προσφέροντας ένα σημαντικό μερίδιο στα δημόσια έσοδα. Το τουριστικό προϊόν αναμένεται να γίνει πιο ακριβό με αποτέλεσμα τη συρρίκνωση του τζίρου των τουριστικών επιχειρήσεων, η οποία με τη σειρά της θα οδηγήσει σε κλείσιμο των επιχειρήσεων και αύξηση της ανεργίας. Παράλληλα θα ευνοηθούν οι ανταγωνιστικές σε ότι αφορά τον τουρισμό χώρες όπως κατά κύριο λόγο η Τουρκία, η Ισπανία, η Ιταλία.
  1. Η επιβάρυνση των κατοίκων θα επηρεάσει ακόμη περισσότερο την αρνητική ψυχολογία που ήδη υπάρχει και ως αποτέλεσμα θα είναι να αυξηθεί ο τζίρος της μαύρης οικονομίας και να εκτιναχθεί στα ύψη η φοροδιαφυγή.

 

Όλες οι παραπάνω συνέπειες θα έχουν ως αποτέλεσμα την τελική κατάρρευση του κοινωνικού ιστού των περιοχών αυτών.

Συνυπολογίζοντας ότι ανάμεσα στα νησιά αυτά των λεγόμενων και «νήσων της άγονης γραμμής», υπάρχει η σεισμόπληκτη Κώς, η πρόσφατα κατεστραμμένη από θεομηνία Σαμοθράκη και τα νησιά που έχουν πληγεί από τις τεράστιες μεταναστευτικές ροές όπως Λέσβος, Σάμος, κτλ. θεωρούμε αναγκαία την διατήρηση του ειδικού καθεστώτος στον ΦΠΑ. 

 Είναι πολύ δύσκολο να ζεις και να δημιουργείς στη νησιωτική Ελλάδα, δεν πρέπει να γίνει δυσκολότερο ή απαγορευτικό.