Μπορεί το Κολυμβητήριο της Ξάνθης να παραμένει κλειστό επί χρόνια, ωστόσο η  Αντιπεριφέρεια Ξάνθης σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, διερευνούν τη δυνατότητα μετακινήσεων προκειμένου τα παιδιά των Δημοτικών της Ξάνθης να μην αποκλειστούν από το πρόγραμμα εκμάθησης κολύμβησης που εφαρμόζεται στα σχολεία της υπόλοιπης Ελλάδα από πέρυσι.

Πρέπει για ένα πρόγραμμα για την εκμάθηση κολύβησης σε παιδιά από το οποίο εξαιρείται η Ξάνθη και ο σχεδιασμός του Κ. Ζαγναφέρη προβλέπει την μεταφορά των παιδιών στην Κομοτηνή, ώστε να μην χάσουν το πρόγραμμα.

Ήδη φαίνεται πως το Πανεπιστημιακό Κολυμβητήριο της γειτονικής πόλης θα ικανοποιήσει το αίτημα.