Συνεχίζονται από το Δήμαρχο Ξάνθης Χ. Δημαρχόπουλο οι αλλαγές σε θέσεις προϊσταμένων και αναπληρωτών στα διάφορα τμήματα του Δήμου.

Οι νέες αλλαγές που υπέγραψε την Πέμπτη προκαλούν ανακατατάξεις και “καραμπόλες”

Σύμφωνα με τις νέες αλλαγές: Επιτρέφει ως Προϊσταμένη  του Τμήματος Εξυπηρέτησης Δημάρχου η Βέτα Μήτσου, που είχε απομακρυνθεί για ένα διάστημα, μετά την αλλαγή ηγεσίας στο Δήμο.

Μετακινείται από το Τμήμα Αδειοδοτήσεων και Εμπορικών Δραστηριοτήτων στο Τμήμα Κοινωνικής Πρόνοιας & Κοινωνικής Πολιτικής της Δ/νσης Κοινωνικής Προστασίας, Υγείας, Παιδείας, Αθλητισμού και Πολιτισμού η Αθανασία Πανταζόγλου. Στη θέση της πηγαίνει η Δέσποινα Βασιλούδη που ακολουθεί την αντίστροφη διαδρομή.

Aλλαγές και στους μηχανικούς

Μετακινήσεις έχουμε και σε άλλα τμήματα. Ο Μελέτης Τερζόγλου αναλαμβάνει Προϊστάμενος του Τμήματος Μελετών Έργων Κτιριακών, Ενεργειακών και υπαίθριων χώρων της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών. Από τη θέση εκείνη φεύγει ο Μπάμπης Αβραμίδης, ο οποίος μετακινείται στη θέση του Προϊστάμενου του Τμήματος Προγραμματισμού της Διεύθυνσης Προγραμματισμού, Οργάνωσης & Πληροφορικής.

Τέλος εξαιτίας της μετακίνησης αυτής, ανακαλείται η τοποθέτηση του μηχανικού Κυριακίδου Τάσου στο ίδιο Τμήμα ως αναπληρωτή όπου βρισκόταν από τον Απρίλιο του 2016.