Το πρόγραμμα «Σχολικά Γεύματα» θα υλοποιηθεί και το σχολικό έτος 2017-18. Στο εν λόγω πρόγραμμα συμμετέχουν 870 σχολικές μονάδες και θα σιτίζονται όλοι οι μαθητές Στο πρόγραμμα συμμετέχουν αρκετά σχολεία της Ξάνθης, όπου θα υλοποιηθεί η πρωτοβουλία.

ΔΗΜΟΣ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΞΑΝΘΗΣ 1Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ
ΞΑΝΘΗΣ 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ
ΞΑΝΘΗΣ 6ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ
ΞΑΝΘΗΣ 7ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ
ΞΑΝΘΗΣ 8ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ
ΞΑΝΘΗΣ 11ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ
ΞΑΝΘΗΣ 15ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ
ΞΑΝΘΗΣ 20ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ
ΞΑΝΘΗΣ 17ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ
ΞΑΝΘΗΣ Δ.Σ.ΚΙΜΜΕΡΙΩΝ
ΞΑΝΘΗΣ ΜΙΚΡΟΥ ΕΥΜΟΙΡΟΥ
ΞΑΝΘΗΣ Δ.Σ.ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ
ΞΑΝΘΗΣ 1ο ΕΙΔΙΚΟ
ΞΑΝΘΗΣ Μ/ΚΟ Δ.Σ. ΧΡΥΣΑΣ
ΞΑΝΘΗΣ Μ/ΚΟ Δ.Σ. 2ου  ΞΑΝΘΗΣ
ΞΑΝΘΗΣ Μ/ΚΟ Δ.Σ. 1ου ΚΙΜΜΕΡΙΩΝ
ΞΑΝΘΗΣ Μ/ΚΟ Δ.Σ.  2ου ΚΙΜΜΕΡΙΩΝ
ΑΒΔΗΡΩΝ Δ.Σ. ΑΒΔΗΡΩΝ
ΑΒΔΗΡΩΝ Δ.Σ. ΔΙΟΜΗΔΕΙΑΣ
ΑΒΔΗΡΩΝ Δ.Σ. ΠΕΤΕΙΝΟΥ
ΑΒΔΗΡΩΝ Μ/ΚΟ ΣΧ.ΣΟΥΝΙΟΥ
ΑΒΔΗΡΩΝ Μ/ΚΟ ΣΧ.ΛΕΥΚΟΠΕΤΡΑΣ
ΑΒΔΗΡΩΝ Δ.Σ.  ΓΕΝΙΣΕΑΣ
ΑΒΔΗΡΩΝ Δ.Σ. ΠΟΛΥΣΙΤΟΥ
ΑΒΔΗΡΩΝ Μ/ΚΟ Δ.Σ. ΣΕΛΕΡΟΥ
ΑΒΔΗΡΩΝ Μ/ΚΟ Δ.Σ. ΦΙΛΙΩΝ
ΑΒΔΗΡΩΝ Μ/ΚΟ Δ.Σ. ΣΗΜΑΝΤΡΩΝ
ΑΒΔΗΡΩΝ Μ/ΚΟ Δ.Σ. Π. ΚΑΤΡΑΜΙΟΥ
ΑΒΔΗΡΩΝ Μ/ΚΟ Δ.Σ. ΒΑΦΕΪΚΩΝ
ΑΒΔΗΡΩΝ Μ/ΚΟ Δ.Σ. ΑΚΑΡΠΟΥ
ΑΒΔΗΡΩΝ Μ/ΚΟ Δ.Σ. ΑΛΚΥΟΝΗΣ
ΑΒΔΗΡΩΝ Μ/ΚΟ Δ.Σ. ΒΕΛΟΧΩΡΙΟΥ
ΑΒΔΗΡΩΝ Μ/ΚΟ Δ.Σ. Π. ΖΥΓΟΥ
ΑΒΔΗΡΩΝ Μ/ΚΟ Δ.Σ. ΦΕΛΩΝΗΣ