Η καπνοβιομηχανία ΣΕΚΑΠ ήταν χορηγός στο 18ο Συνέδριο του Λυκείου Ελληνίδων Παραρτήματος Ξάνθης που έλαβε χώρα από τις 21 – 24 Σεπτεμβρίου στην Ξάνθη.

Στόχος του εν λόγω συνεδρίου, που έγινε πραγματικότητα φέτος με την υποστήριξη της ΣΕΚΑΠ, ήταν να αναδείξει τον ρόλο του πολιτισμού σε μια πολυπολιτισμική κοινωνία. Ταυτόχρονα, αντικείμενο του συνεδρίου ήταν να αναλύσει το μέγεθος της συμβολής του πολιτισμού στην αλληλοκατανόηση και την ισορροπημένη συμβίωση πληθυσμιακών ομάδων με διαφορετική κουλτούρα, καταγωγή και θρησκεία, όπως συμβαίνει στην πληθυσμιακή σύνθεση της Ξάνθης και γενικότερα της Θράκης.

Τις τελετές έναρξης και λήξης, καθώς επίσης και το συνέδριο παρακολούθησαν 250 σύνεδροι τόσο από την Ελλάδα, όσο κι από την Αυστραλία. Το συνέδριο με τις επιστημονικές και καινοτόμες εισηγήσεις των Καθηγητών από το Δ.Π.Θ. και το Ε.Κ.Π.Α. αποσαφήνισε το διαπολιτισμικό μωσαϊκό της Θράκης, προσέφερε γνώση για την λαογραφία του τόπου και έδωσε όραμα και πνοή στο έργο των Λυκείων. Το Λύκειο Ελληνίδων Ξάνθης είναι Παράρτημα του Λυκείου Ελληνίδων Αθηνών, το οποίο ιδρύθηκε το 1976 και επιδεικνύει αξιόλογο πολιτιστικό έργο στην Ξάνθη.

Η συγκεκριμένη ενέργεια εντάσσεται στο πλαίσιο ενός ευρύτερου προγράμματος εταιρικής κοινωνικής ευθύνης που έχει εκπονήσει η ιστορική καπνοβιομηχανία της Ξάνθης με κύριο στόχο τη στήριξη της τοπικής κοινωνίας σε όλα τα επίπεδα.

Οι δεσμοί της ΣΕΚΑΠ με την Ξάνθη και τους κατοίκους της περιοχής ήταν και θα παραμείνουν πάντα ισχυροί και η εταιρεία το αποδεικνύει έμπρακτα, δείχνοντας την απόλυτη στήριξή της σε δράσεις που έχουν ιδιαίτερα μεγάλη απήχηση στο κοινό.