Το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής του Υπουργείου Παιδείας, ανέθεσε την ανάπτυξη εργαλείων , οδηγών και σχεδίων επιμόρφωσης για «Πιλοτικές παρεμβατικές δράσεις υποστήριξης Μουσουλμανοπαίδων στα Νηπιαγωγεία της Θράκης», στους πανεπιστημιακούς  Μαρία Σφυρόερα, Επίκουρη Καθηγήτρια ΤΕΑΠΗ – Ε.Κ.Π.Α. και   Γεώργιο Μαυρομμάτη, Καθηγητή Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης, Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης.

Το φυσικό αντικείμενο της Πράξης έχει ως στόχο την αρμονική κοινωνικοποίηση των νηπίων της μειονότητας στον εκπαιδευτικό θεσμό του νηπιαγωγείου, την έγκαιρη εξοικείωση με την ελληνική γλώσσα και την προετοιμασία για επιτυχή επίδοση στις πρώτες τάξεις του δημοτικού.

Προβλέπεται ο σχεδιασμός και η υλοποίηση πιλοτικού προγράμματος προσχολικής εκπαίδευσης με τη σύγχρονη παρουσία στην τάξη της/ου νηπιαγωγού και συνεργάτριας/η μέλους της μειονότητας πτυχιούχου ελληνικού Α.Ε.Ι., με στόχο την αποτελεσματική διαχείριση του μαθησιακού περιβάλλοντος μέσα από δραστηριότητες που στηρίζουν τη γνωστική, κοινωνική και γλωσσική ανάπτυξη των παιδιών, αξιοποιώντας και τη μητρική τους γλώσσα.

essos.gr