Το Τμήμα Ιστορίας και Εθνολογίας του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης διοργανώνει πανελλήνιο συνέδριο με θέμα «Οι δημογραφικές εξελίξεις στην Ελλάδα της οικονομικής κρίσης», το οποίο θα γίνει στην Κομοτηνή 6-8 Οκτώβρη 2017.

Πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής είναι Δρ. Κων/νος Ν. Ζαφείρης, Επ. Καθηγητής Δημογραφίας στο ΔΠΘ

Αναλυτικά το πρόγραμμα

Book of conference