Λόγω της κήρυξης της Σαμοθράκης σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης από τις 26 Σεπτεμβρίου 2017 και της συνάντησης του ΔΣ της ΕΝΠΕ στην Αθήνα την Πέμπτη 28/9/2017 με τον Υπουργό κ. Χαρίτση, αναβάλλεται η συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της 28ης Σεπτεμβρίου 2017 και μετατίθεται τη Δευτέρα 2 Οκτωβρίου  και ώρα 18.30 μ.μ., προκειμένου ο Περιφερειάρχης  να ενημερώσει τόσο τον ίδιο τον Υπουργό όσο και άλλα κυβερνητικά στελέχη για τα θέματα που έχουν προκύψει και για τις αναγκαίες εκ μέρους τους ενέργειες.