Γραπτό αίτημα για τη συζήτηση του θέματος με το ακίνητο της ΕΑΠΑΞ, που χάθηκε σε πλειστηριασμό πρόσφατα, κατέθεσαν 19 Δημοτικοί Σύμβουλοι του Δήμου Ξάνθης. 

Πρόκειται για συμβούλους από τις 6 παρατάξεις της αντιπολίτευσης αλλά και 4 συμβούλους της πλειοψηφίας, σύμφωνα με τις πληροφορίες του xanthi2.gr. Την επιστολή υπογράφουν οι παρατάξεις Φανουράκη, Μπαντάκ, Καμαρίδη, Τσιακίρογλου, Ανταμπούφη, Κολλάρου και κάποιοι “αιρετικοί” της συμπολίτευσης.

Στην επιστολή του ζητούν να συζητηθεί το θέμα του ακινήτου, για ποιο λόγο ο Δήμος έχασε το ακίνητο της Παλιάς Πόλης σε πλειστηριασμό, σε αξία χαμηλότερη από αυτή της αγοράς και ποιες ήταν οι συνθήκες που επικράτησαν.

Σύμφωνα με τον κανονισμό, λόγω του αριθμού των υπογραφών, το θέμα πρόκειται να συζητηθεί στην προσεχή συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου.