Σε ανακοίνωσή της η ΝΟΔΕ αναφέρεται στην τροπολογία του Υπουργείου Δικαιοσύνης για τη συμμόρφωση με τις αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου, αναφέροντας:

Η Νέα Δημοκρατία θα καταψηφίσει την τροπολογία, που αφορά την
τροποποίηση του άρθρου 758 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, καθώς δεν μπορεί
σε καμία περίπτωση να συνηγορήσει στην κατάλυση της έννομης τάξης, μέσω της
ανατροπής αιτιολογημένων αποφάσεων του ανωτάτου δικαστηρίου.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης της τροπολογίας, θα θέσει ενώπιον των
ευθυνών του τον αρμόδιο υπουργό και θα ζητήσει να ενημερωθεί, για ποιο λόγο
κατατέθηκε η εν λόγω τροπολογία, χωρίς να υπάρχει επαρκής αιτιολόγηση.