Οι κατά τόπους διευθυντές σχολείων ενημερώθηκαν για τις λεπτομέρειες που αφορούν στη σίτιση οι οποίοι θα πρέπει να ενημερώσουν τους δικαιούχους. Πρόκειται για  αναπληρωτές εκπαιδευτικούς, που έχουν μόνιμο τόπο κατοικίας εκτός Ξάνθης και έχουν προσληφθεί για το Σχολικό Έτος 2017-2018 στην Ξάνθη. Με δικαιολογητικό έγγραφο μόνο την πρόσληψή τους, μπορούν να προσέλθουν στη Λέσχη Αξιωματικών για σίτιση”