Μετά την επιτυχία στις Πανελλήνιες ακολουθούν οι ανάγκες του νέου φοιτητή. 

Στην Ilektrorank υπάρχουν διάφορες επιλογές σε προσιτές τιμές για τα ηλεκτρικά που θα καλύψουν τις ανάγκες του νέου φοιτητικού σπιτιού.

Μια επίσκεψη στο Σούνιο Ξάνθης έχει όλες τις λύσεις στις καλύτερες τιμές.

Ιlektrorank
Τηλ. 2541032788
Facebook