Ολοένα αυξανόμενο είναι το τουριστικό ρεύμα από την Τουρκία προς τη Βόρεια Ελλάδα, αναφέρει ο Πρόεδρος των Κρεοπωλών και πρώην Πρόεδρος της ΟΕΒΕ Ξάνθης Γιώργος Μπατζακίδης, o oποίος εδώ και τρία χρόνια έχει αναλάβει πρωτοβουλίες προς αυτή την κατεύθυνση. 

“Η προσέλευση τουριστών έχει αυξηθεί με κύριο προορισμό τη Θεσσαλονίκη αλλά επίσης την Καβάλα και την Αλεξανδρούπολη και, προφανώς τη Θάσο για το καλοκαίρι. Τελευταία βλέπουμε ένα μικρό μερίδιο επισκεπτών να έρχεται στην περιοχή της Ξάνθης” σημειώνει σε τηλεοπτική του δήλωση.

“Παλαιότερα είχαμε κάποιες αγκυλώσεις αλλά φαίνεται πως έχουν ξεπεραστεί. Το αγώι ξυπνάει τον αγωγιάτη” σημειώνει και αναφέρει ότι σε μια περίοδο οικονομικής κρίσης, τα οφέλη και τα κέρδη από τους επισκέπτες είναι πολλά ενώ πλέον όλη η τοπική οικονομία της πόλης είναι προσανατολισμένη σε αυτό τον τομέα.

Από τις τρεις κύριες ομάδες τουριστών, Βούλγαρους, Ρουμάνους και Τούρκους,  η πλέον επικερδής για την περιοχή είναι αυτή των Τούρκων και, μοιραία, πρέπει να εστιάσουμε εκεί, σημειώνει και προσθέτει ότι απαιτείται ολοκληρωμένη τουριστική πρόταση και αντίστοιχη προβολή, που να μεταχειρίζεται τις σύγχρονες τεχνολογίες.