Ερώτηση προς τους Υπουργούς Οικονομικών και Ανάπτυξης καταθέτουν  βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, ανάμεσά τους και ο Ζεϊμπέκ Χουσείν, για την άρνηση χορήγησης POS σε επαγγελματίες από τις τράπεζες λόγω καταχώρησης στον «Τειρεσία»

Σοβαρά προβλήματα σε πολλές επιχειρήσεις έχουν προκαλέσει οι αρνήσεις των τραπεζών να χορηγήσουν τερματικά μηχανήματα ηλεκτρονικών πληρωμών σε επαγγελματίες, εξαιτίας των χρεών των τελευταίων προς τις τράπεζες και της συνεπακόλουθης καταχώρησής τους στο σύστημα αθέτησης υποχρεώσεων του “Τειρεσία”.     Εντοπίζοντας το πρόβλημα, η Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή εξαιρεί τις επιχειρήσεις αυτές από τα πρόστιμα, όπως αναφέρεται στην υπ’ αριθμ. 83942/27-72017 εγκύκλιο της. Συγκεκριμένα, όπως αναφέρεται στην εγκύκλιο, “ο υπόχρεος απαλλάσσεται από το διοικητικό πρόστιμο όταν συντρέχει αντικειμενική αδυναμία απόκτησης τερματικού αποδοχής καρτών. Ειδικότερα, το εν λόγω πρόστιμο δεν επιβάλλεται όταν κατά τη διενέργεια ελέγχου ο υπόχρεος επιδεικνύει στο αρμόδιο όργανο, έγγραφο με το οποίο πιστοποιείται η απόρριψη αιτήματος του υπόχρεου έγκρισης χορήγησης τερματικού από αδειοδοτημένο πάροχο υπηρεσιών πληρωμών.”
Εντούτοις, η άρνηση των τραπεζών θέτει εκ των πραγμάτων πολλές επιχειρήσεις, ιδιαίτερα μικρές και μεσαίες, εκτός οικονομικής δραστηριότητας, καθώς τους στερεί την δυνατότητα να χρησιμοποιήσουν τα τερματικά POS, με αποτέλεσμα να κινδυνεύουν με σημαντική απώλεια κύκλου εργασιών. Η απόρριψη αυτή μπορεί να οδηγήσει τις συγκεκριμένες επιχειρήσεις σε ακόμα μεγαλύτερη υπερχρέωση, ενώ το δημόσιο ενδέχεται να απωλέσει έσοδα από την μη αξιοποίηση των δυνατοτήτων που του προσφέρουν στη μάχη κατά της φοροδιαφυγής οι ηλεκτρονικές συναλλαγές.

Επειδή η στήριξη των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων που αντιμετωπίζουν προβλήματα υπερχρέωσης αποτελεί προϋπόθεση για την έξοδο της οικονομίας από την κρίση.

Ερωτώνται οι κ.κ. Υπουργοί :
–    Ποιος είναι ο ακριβής αριθμών επαγγελματιών των οποίων η αίτηση για εγκατάσταση POS έχει απορριφθεί από τις τράπεζες;
–    Για ποιες περιπτώσεις καταχώρησης στον “Τειρεσία” απορρίπτεται η αίτηση για χορήγηση POS;
–    Με ποιους τρόπους μπορεί να επιλυθεί το συγκεκριμένο πρόβλημα, ιδιαίτερα για τις επιχειρήσεις εκείνες οι οποίες πληρούν τα κριτήρια ένταξης στον εξωδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης οφειλών;

Οι ερωτώντες βουλευτές

Δριτσέλη Παναγιώτα

Αυλωνίτου Ελένη

Βάκη Φωτεινή

Βράντζα Παναγιώτα

Γεωργοπούλου Ευσταθία

Δημητριάδης Δημήτριος

Ηγουμενίδης Νικόλαος

Ζεϊμπέκ Χουσεΐν

Θελερίτη Μαρία

Θηβαίος Νικόλαος

Καραγιαννίδης Χρήστος

Καρακώστα Ευαγγελία

Καστόρης Αστέριος

Μανιός Νικόλαος

Μεϊκόπουλος Αλέξανδρος

Μιχελογιαννάκης Ιωάννης

Μορφίδης Κωνσταντίνος

Μπαλαούρας Γεράσιμος

Ξυδάκης Νικόλαος

Παπαδόπουλος Νικόλαος

Παυλίδης Κωνσταντίνος

Ριζούλης Ανδρέας

Σκούφα Ελισάβετ

Σπάρτινος Κωνσταντίνος

Σταματάκη Ελένη

Συρίγος Αντώνιος

Τζαμακλής Χαρίλαος

Τριανταφυλλίδης Αλέξανδρος

Τριανταφύλλου Μαρία

Χριστοδουλοπούλου Αναστασία

Ψυχογιός Νικόλαος