Το Γενικό Νοσοκομείο Ξάνθης με ανακοίνωσή του, ενημερώνει ότι μετά τις σχετικές διαδικασίες και αποφάσεις του Υπουργείου Υγείας, διορίστηκαν και ανέλαβαν υπηρεσία σε θέσεις Ιατρών ΕΣΥ επί θητεία οι οποίοι θα στελεχώσουν τις αντίστοιχες κλινικές και εξωτερικά ιατρεία του Νοσοκομείου.

  1. Μία (1) ιατρός με ειδικότητα Πνευμονολογίας-Φυματιολογίας,
  2. Ένας (1) ιατρός με ειδικότητα Παθολογίας και
  3. Ένας (1) ιατρός με ειδικότητα Καρδιολογίας,

Ευχαριστούν επαγγελματία της πόλης

Παράλληλα με άλλη ανακοίνωσή του το Νοσοκομείο ευχαριστεί επαγγελματία της πόλης, ψυκτικό, Βαλάντη Χατζηπαπαδόπουλο.

Το Γενικό Νοσοκομείο Ξάνθης δια του Διοικητή του, εκτιμά την ανιδιοτελή σας συμμετοχή στην αντιμετώπιση του εκτάκτου προβλήματος στο σύστημα ψύξης που ανέκυψε στο Νοσοκομείο μας τον Αύγουστο 2017 και σας ευχαριστεί για την επιτυχή συνεργασία. Η ανταπόκρισή σας αποτελεί παράδειγμα υψηλής κοινωνικής ευαισθησίας και είναι τιμή για το Νοσοκομείο να είναι αποδέκτης τέτοιων εξαίρετων πράξεων