Η Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Έφη Αχτσιόγλου, ενέκρινε τις 29 θέσεις που ζήτησε το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Π.Α.Μ.Θ. για να καλύψει τις ανάγκες του σε επικουρικό προσωπικό με 12μηνες συμβάσεις.

Ακολουθεί ο πίνακας κατανομής των θέσεων στα Παραρτήματα του Κέντρου και την Κεντρική Υπηρεσία