Παρατείνεται, κατ’ εξαίρεση, μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2017, η εκτέλεση των συμβάσεων μεταφοράς μαθητών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης δημοσίων σχολείων (έληξαν στις 30/6/2017), για τις περιπτώσεις των εκκρεμών, έως την έναρξη των σχολικών ετών 2016-17 και 2017-18, διαγωνισμών, που προκήρυξαν οι περιφέρειες.

Αυτό προβλέπει κοινή τροπολογία των υπουργών Εσωτερικών, Οικονομίας, Παιδείας και Οικονομικών που ψηφίστηκε στο νομοσχέδιο με τίτλο, Οργάνωση και Λειτουργία της Ανώτατης Εκπαίδευσης