Στα πλαίσια βελτίωσης των προσφερόμενων υπηρεσιών, η Δ.Ε.Υ.Α. Ξάνθης παρέχει στους πελάτες – καταναλωτές της, άλλη μία ηλεκτρονική υπηρεσία.

Πρόκειται για το Διαδικτυακό Σύστημα Εξυπηρέτησης Πελατών (ΔΙ.Σ.Ε.Π), με το οποίο δίνεται η δυνατότητα να λαμβάνουν στο κινητό τους τον αριθμό προτεραιότητας για τις προσφερόμενες, από το τμήμα εξυπηρέτησης, υπηρεσίες.

Επιλέγοντας στην ιστοσελίδα της επιχείρησης (www.deyaxanthis.gr) την υπηρεσία «Απομακρυσμένη Κράτηση Εισιτηρίων», ενημερώνονται για τον εξυπηρετούμενο αριθμό, τον αριθμό των ατόμων σε αναμονή, καθώς και τον μέσο χρόνο αναμονής .

Επίσης δίνεται η δυνατότητα λήψης του αριθμού προτεραιότητας με SMS στο κινητό τους και εκτύπωσης του ειδοποιητηρίου.