Με απόφαση που υπέγραψε ο υπουργός Παιδείας Κ. Γαβρόγλου προβλέπονται 15 θέσεις  εισακτέων  ν στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης της Παιδαγωγικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης  για τους υποψηφίους των Πανελλαδικών Εξετάσεων ημερήσιων Γενικών Λυκείων για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια εκπαίδευση με το σύστημα εισαγωγής που θεσπίστηκε με το ν. 4186/2013 (ΦΕΚ 193 Α’) που προέρχονται αποκλειστικά από τη Μουσουλμανική Μειονότητα της Θράκης.

Από τις παραπάνω θέσεις μία  διεκδικείται από τους υποψηφίους που συμμετείχαν τελευταία φορά στις Πανελλαδικές Εξετάσεις ημερήσιων Γενικών Λυκείων ένα έτος πριν το έτος επιλογής και μία διεκδικείται από τους υποψηφίους που συμμετείχαν τελευταία φορά στις Πανελλαδικές Εξετάσεις ημερήσιων Γενικών Λυκείων δύο έτη πριν το έτος επιλογής.

Οι παραπάνω θέσεις ορίζονται εφεξής επιπλέον των θέσεων που ορίζονται για τους υποψηφίους της συγκεκριμένης ειδικής κατηγορίας, σύμφωνα με τις διατάξεις της περ. vii, της παρ. 4, του άρθρου 2, του ν. 2525/1997 (ΦΕΚ 188 Α’) όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 2909/2001 (ΦΕΚ 90 Α’).

Οι επιπλέον αυτοί εισακτέοι έχουν την υποχρέωση να επιλέξουν και να αξιολογηθούν επιτυχώς σε όλα τα μαθήματα που προσφέρει ο Τομέας Μειονοτικής Εκπαίδευσης του εν λόγω Τμήματος.

Οι συγκεκριμένοι εισακτέοι δεν δικαιούνται μετεγγραφής.

essos.gr