Η Αυτόνομη Παρέμβαση Εκ/κών Π.Ε. Ξάνθης παίρνει θέση για το υπόμνημα του Συνδέσμου Ιδιωτικών Σχολείων γύρω από τη φοίτηση ατόμων με αναπηρία. 

Αναλυτικά:

Μεγάλη αγανάκτηση προκάλεσε το υπόμνημα του Συνδέσμου Ιδιωτικών Σχολείων ( ΣΙΣ) σε σχέση με τη φοίτηση των Ατόμων Με Αναπηρία  ΑΜΕΑ ή και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες κατά την περίοδο διαβούλευση του Νόμου «οργάνωση και λειτουργία της Ανώτατης εκπαίδευσης».

Ο Σύνδεσμος Ιδιωτικών Σχολείων αντιτιθέμενος στη ρύθμιση που προβλέπει εγγραφή και φοίτηση στα ιδιωτικά σχολεία μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες με τους ίδιους όρους που ισχύουν στα δημόσια σχολεία, αλλά και στη ρύθμιση που αναφέρει ότι απαγορεύεται η άρνηση εγγραφής μαθητών εξαιτίας της αναπηρίας ή των ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών ξεδιπλώνει ένα  απαράδεκτο, ρατσιστικό και αντικοινωνικό  λόγο.  

Σύμφωνα με το υπόμνημα του Συνδέσμου Ιδιωτικών Σχολείων (ΣΙΣ) μέλους του Συμβουλίου Ελλήνων Βιομηχάνων (ΣΕΒ), η φοίτηση των ΑΜΕΑ στα σχολεία «υπηρετεί μια αμφίβολη σκοπιμότητα  επίδειξης ανθρωπισμού» από πλευράς της κυβέρνησης, και  επικαλείται επιπλέον ως επιχείρημα τη μη εγγυημένη ύπαρξη των κατάλληλων  κτηριολογικών προβλέψεων που να επιτρέπουν την ευκολία πρόσβασης των ΑΜΕΑ στα σχολεία καθώς επίσης και την ακαμψία του ισχύοντος Αναλυτικού Προγράμματος που δεν είναι βοηθητικό για την ομαλή ένταξη των μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στα σχολεία.

Απέναντι σε αυτό το ακραίο παιδαγωγικά, κοινωνικά και πολιτικά λόγο που αρθρώνει ένας σύνδεσμος ο οποίος ασκεί επιχειρηματικό έργο πάνω στο Δημόσιο αγαθό της Εκπαίδευσης αντιτάσσουμε το στοιχειώδες , ότι, δηλαδή, η ισότιμη φοίτηση όλων των μαθητών στην εκπαίδευση δεν είναι θέμα, ούτε ανθρωπισμού ούτε φιλανθρωπίας. Η εκπαίδευση είναι θεμελιώδες ανθρώπινο δικαίωμα και προστατεύεται από το Σύνταγμα. Η χώρα μας επιπλέον έχει κυρώσει τη Διεθνή Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία με την οποία δεσμεύτηκε για προσαρμογή του θεσμικού της πλαισίου με στόχο τη διασφάλιση της ισότητας στην απόλαυση των ανθρωπίνων  δικαιωμάτων  και τη προστασία από τις διακρίσεις.  Είναι ασύλληπτο οι επιχειρηματίες του Δημόσιου αγαθού της εκπαίδευσης να ζητούν άνιση μεταχείριση  για τα άτομα με αναπηρία.

Ως εκπαιδευτικοί θεωρούμε το υπόμνημα των ιδιοκτητών ιδιωτικών σχολείων ως ένα σαφές μήνυμα άρνησης, ρατσισμού και διάκρισης απέναντι στην αναπηρία, μήνυμα που υποσκάπτει σε συμβολικό, κοινωνικό και ατομικό επίπεδο τον καθημερινό επίπονο αγώνα που δίνουν τα άτομα με αναπηρία σε μια κοινωνία ιδιαίτερα αντίξοη για τις ανάγκες τους.

Η εξάλειψη του ρατσισμού και των διακρίσεων στην εκπαίδευση χρειάζεται να είναι πυξίδα της εκπαιδευτικής πολιτικής καθώς και η διασφάλιση του δικαιώματος κάθε παιδιού στην εκπαίδευση σε ένα Σχολείο για Όλους, ένα σχολείο που θα ανταποκρίνεται στις μορφωτικές ανάγκες όλων των παιδιών, ανεξαρτήτως φύλου, νοητικής ή σωματικής ικανότητας, εθνικότητας, θρησκείας, κοινωνικο-οικονομικού επιπέδου χρώματος και πολιτιστικής ταυτότητας. Σε ένα σχολείο όπου η διαφορετικότητα δεν αποτελεί πρόβλημα αλλά αφορμή για μάθηση, γνώση και περαιτέρω βελτίωση ολόκληρης της σχολικής κοινότητας, σε ένα σχολείο το οποίο δε διαχωρίζει και κατηγοριοποιεί τους ανθρώπους του.