Την Πέμπτη, 10 Αυγούστου 2017 στις 19:00, σε ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης στην αίθουσα του Ιδρύματος Θρακικής Τέχνης & Παράδοσης  θα γίνει ο απολογισμός πεπραγμένων της Δημοτικής Αρχής 2016 σύμφωνα με τις σχετικές αποφάσεις και τη νομοθεσία και με βάση και την Ετήσια Έκθεση για το έτος 2016 του Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης .