Σύμφωνα με τη σχετική απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Κώστα Ζαγναφέρη, επιτρέπεται η κολύμβηση στις θαλάσσιες περιοχές Δασοχωρίου, Ερασμίου , Μαγγάνων,
Μυρωδάτου, Παραλία Αβδήρων, Παιδικών Κατασκηνώσεων Αβδήρων, Αϊ Γιάννη, Μάνδρας και Πόρτο Λάγος για την αποτελεσματικότερη προστασία της Δημόσιας Υγείας.

Μη επιτρεπόμενες ακτές κολύμβησης:
α. Από τις εκβολές του ποταμού Νέστου και μέχρι δύο χιλιόμετρα ανατολικά.
β. Εκατό μέτρα εκατέρωθεν των εκβολών του αρδευτικού καναλιού Θαλασσιάς-Ερασμίου
γ. Τριακόσια μέτρα εκατέρωθεν των εκβολών του χειμάρρου Λασπία (Τσάμουρλο).
δ. Λιμενίσκος Αβδήρων.
ε. Τα σημεία της επικοινωνίας της Λιμνοθάλασσας Λάφρη – Λαφρούδα και των Αλυκών
Ν. Κεσσάνης , με την θάλασσα.
στ. Οι εκβολές του τεχνικού καναλιού της λίμνης Βιστωνίδας με την θάλασσα.
ζ. Το λιμάνι του Λάγος και εκατό μέτρα εκατέρωθεν της εισόδου του.

Οι Δήμοι Αβδήρων και Τοπείρου, σύμφωνα με την απόφαση πρέπει να τοποθετήσουν απαγορευτικές πινακίδες στις εν λόγω περιοχές.

Δειγματοληπτικός έλεγχος σε παραλίες και πισίνες

Παράλληλα η Αντιπεριφέρεια έχει συνάψει σύμβαση με το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο για το δειγματοληπτικό μικροβιολογικό έλεγχο των παραλιών, των πισινών και των Λουτρών της Ξάνθης, παράλληλα με τους ελέγχους για το πόσιμο νερό.