Ολοκληρώθηκε από τις αρμόδιες διευθύνσεις εκπαίδευσης η τοποθέτηση των νέων διευθυντών στα σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ξάνθης, με βάση τους αξιολογικούς πίνακες και τις προτιμήσεις των υποψηφίων.

Οι νέοι διευθυντές ορίστηκαν με τριετή θητεία στα σχολεία του νομού.

Αναλυτικά:

ΚΛΙΚ Οι διευθυντές στα σχολεία της Α’Βάθμιας Εκπαίδευσης
ΚΛΙΚ Οι διευθυντές στα σχολεία της Β’Βάθμιας Εκπαίδευσης