Τις έγγραφες εξηγήσεις, που είχε αποστείλει στον Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης Π. Κεραμάρη, μετά το ζήτημα για πιθανή παρέμβασή του στη σύνθεση της Επιτροπής και την πειθαρχική δίωξη σε βάρος του Ι. Ιωαννάκη, κοινοποίησε ο Διευθυντής του Μουσικού Σχολείου Κομοτηνής Ηλίας Ιωαννάκης. 

Αναλυτικά:

Έγγραφες εξηγήσεις

Του Δρ Ηλία Ιωαννάκη του Δημητρίου εκπαιδευτικού ΠΕ 16.01 της Διεύθυνσης Δ/θμιας Εκπαίδευσης Ροδόπης και Δ/ντη του Μουσικου Γυμνασίου-Λυκείου Κομοτηνής

Ως άνθρωπος και κυρίως ως εκπαιδευτικός, ζητώ ειλικρινά συγγνώμη για το ζήτημα που ανέκυψε, χωρίς να υπάρχει καμία τέτοια πρόθεση εκ μέρους μου, με τον κ. Περιφερειακό Διευθυντή Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης κ. Παναγιώτη Κεραμάρη. Ομολογουμένως, αιφνιδιάστηκα όταν πληροφορήθηκα για το τηλεφώνημα του κ. Κεραμάρη, στον κ. Ζαδέλη υπάληλο της δευτεροβάθμιας διέυθυνσης ο οποιος ενημέρωσε τον υποδιευθυντη μου Στεφανιδη Βασίλειο σχετικά με τη σύνθεση της Επιτροπής Επιλογής μαθητών για την Α΄ τάξη Γυμνασίου Μουσικών Σχολείων, διότι είχα καλόπιστα την πεποίθηση πως εάν ανάκυπτε οποιοδήποτε ζήτημα ως προς τη θέση του Προέδρου αυτής, στην οποία είχα διατελέσει επί σειρά ετών, θα λάμβανα γνώση απευθείας, κατά την συνήθη πρακτική επί υπηρεσιακών θεμάτων. Πίστευα επίσης, ότι η Καλλιτεχνική Επιτροπή Μουσικών Σχολείων πριν την αποστολή της αρχικής εισήγησης της, είχε εφαρμόσει τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας, παρασυρθείς εξάλλου και από το γεγονός ότι επανειλημμένα έχω συμμετάσχει ως πρόεδρος σε Επιτροπές Επιλογής μαθητών για την Α΄Τάξη Γυμνασίου Μουσικών Σχολείων, εκπληρώνοντας στο ακέραιο και με πλήρη ευσυνειδησία τα καθήκοντά μου.

Έτσι θεώρησα ότι δεν μπορούσε να γίνει παρέμβαση από οποιονδήποτε στην αποσταλείσα Εισήγηση της Καλλιτεχνικής Επιτροπής, που ωστόσο πίστευα α) ότι είχε γίνει ορθά και β) ότι ήταν σύμφωνη με το Νόμο και προσπάθησα να προστατεύσω την υπηρεσία από μία παράτυπη εντολή και αυτό ανέφερα στις από 19.6.2017 έγγραφες εξηγήσεις μου στην υπηρεσία. Ουδεμία πρόθεση είχα να θίξω καθ΄ οιονδήποτε τρόπο τον κ. Κεραμάρη, την δουλειά και το έργο του οποίου ανέκαθεν εκτιμούσα και αναγνωρίζω μέχρι σήμερα.

Ζητώ ειλικρινά συγγνώμη για το ως άνω ζήτημα, το οποίο πιστεύω πως και ο κ. Περιφερειακός Δ/ντής, θεωρεί λήξαν, κατόπιν των εξηγήσεων που δόθηκαν και δεδομένου ότι τόσο εκείνος όσο και εγώ, έχουμε ως πρωταρχικό μας μέλημα να υπηρετούμε σωστά με σύνεση και ευπρέπεια τα καθήκοντά μας, διατηρώντας το κύρος της εκπαιδευτικής κοινότητας, η οποία πρωτίστως πρέπει να επιτελεί το έργο της και να εκπληρώνει τον κοινωνικό σκοπό της.

Κομοτηνή 24.7.2017