Με τον ορισμό των νέων μελών που θα πλαισιώνουν τα διοικητικά συμβούλια στα νομικά πρόσωπα, ξεκίνησε η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης με τη νέα του σύνθεση, τη Δευτέρα. 

Το κυρίαρχο θέμα ήταν η επιλογή των μελών της αντιπολίτευσης που θα καταλάβουν τις θέσεις των παραιτηθέντων δημοτικών συμβούλων στα νομικά πρόσωπα του Δήμου. Οι θέσεις αναλογούν στις παρατάξεις της αντιπολίτευσης με την πρωτοβουλία να ανήκει στην παράταξη της μείζονος αντιπολίτευσης. Όπως φάνηκε από τις Επιτροπές, στο νέο σκηνικό, οι προτάσεις της Κοινωνίας Δημοτών “άνοιξαν” για τις παρατάξεις Καμαρίδη και Ανταμπούφη.

Πιο αναλυτικά, στο Κέντρο Πολιτισμού τις τρεις κενές θέσεις καταλαμβάνουν οι Μιχάλης Ρεκάρης, Τζενάν Τσαρεκτσή και Ιπποκράτης Καμαρίδης που εξελέγησαν στη συνεδρίαση.

Στο σύνδεσμο διαχείρισης απορριμμάτων, τη θέση του Θ. Ξυνίδη παίρνει ο Νίκος Ανταμπούφης ενώ τη θέση του πρώην επικεφαλής στο Δ.Σ. της ΔΕΥΑΞ καταλαμβάνει ο Ιπποκράτης Καμαρίδης.  Στο Δ.Σ. Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης του Δήμου εξελέγη η Ειρήνη Χαριτωνίδου.