Το Νοσοκομείο της Ξάνθης έχει ήδη προκυρήξει τις αντίστοιχες θέσεις μέσω ΑΣΕΠ και έτσι σε λίγο καιρό θα φροντίζει για την καθαριότητα, τη φύλαξη και τη σίτιση χωρίς την παρεμβολή εργολάβων αλλά με απευθείας συμβάσεις με εργαζόμενους.

Όπως έχει αποδειχτεί σε πολλές περιπτώσεις, με πρόσφατη αυτή της Καβάλας, η παροχή των υπηρεσιών από τους υπαλλήλους με ατομικές συμβάσεις, επιφέρει σοβαρή εξοικονόμηση πόρων για τα Νοσοκομεία, σχεδόν διπλασιασμό των αποδοχών και αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας για τους εργαζόμενους.

Σύμφωνα με τους υπεύθυνους οι ατομικές συμβάσεις στους τομείς καθαριότητας, φύλαξης και σίτισης διασφαλίζουν πόρους στο δημόσιο και αξιοπρεπείς εργασιακές σχέσεις για τους υπαλλήλους.