Στο πλαίσιο των γενικότερων αλλαγών σε όλα τα επίπεδα, από την πρώτη μέρα ανάληψης των καθηκόντων της, η νέα ηγεσία του Δ’ Σώματος Στρατού προχώρησε σε σημαντική αισθητική βελτίωση στο διάκοσμο της Λέσχης Αξιωματικής Φρουράς Ξάνθης.

Πιο συγκεκριμένα, άλλαξε αισθητά το φουαγιέ του κτιρίου ενώ έγιναν προσθήκες και και σε άλλους χώρους.

Οι πλέον εντυπωσιακές αλλαγές έχουν γίνει στην είσοδο της Λέσχης. Μια συλλογή παλαιών όπλων σε ειδική προθήκη με γυάλινη βιτρίνα έχει τοποθετηθεί στη μία πλευρά της εισόδου και μια παράταξη των στρατιωτικών σημαιών των σχηματισμών του Δ’ ΣΣ στην άλλη, δίπλα σε ανάγλυφη παράσταση μάχης καθώς και αναπαράσταση της Νίκης της Σαμοθράκης σε plexi glass.

Στο κέντρο της αίθουσας δεσπόζει πλέον το έμβλημα του Δ Σώματος Στρατού, ένα αντίγραφο ξίφους των Μακεδόνων μέσα γυάλινη προθήκη ενώ στην αίθουσα έχουν τοποθετηθεί όλοι οι θυρεοί των σχηματισμών του Σώματος.

Αλλαγές έγιναν και σε άλλα σημεία όπως η ανακαίνιση της ανάγλυφης παράστασης στο κλιμακοστάσιο με τον Αλέξανδρο καθώς και η προσθήκη δύο παλαιών όπλων με αντίστοιχη προθήκη, στην αίθουσα των αξιωματικών.

Πρόκειται για αισθητικές και συμβολικές επεμβάσεις στη διακόσμηση της λέσχης, χωρίς να αλλοιώνεται ο χαρακτήρας και το ύφος του κτιρίου.