Με τροπολογία που εντάχθηκε στο πολυνομοσχέδιο “σκούπα , σύμφωνα με δημοσίευμαι, προβλέπεται:

Α. Επιτρέπεται η απουσία των μουσουλμάνων μαθητών όλων των σχολείων της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της χώρας από τα μαθήματα, κατά τις ακόλουθες κινητές μουσουλμανικές γιορτές:

α)  Εΐντ αλ-Φιτρ (Σεκέρ Μπαϊράμ),

β)  Εΐντ Αλ-Αντχά (Κουρμπάν Μπαϊράμ), καθώς και την επόμενη ημέρα  αυτών.

Β. Σύμφωνα με τις έως τώρα ισχύουσες διατάξεις του άρθρου 21 παρ. 1 περ. ε υποπερ. γ του π.δ. 104/1974 (Α΄ 23) και του άρθρου 2 παρ. 6 του π.δ. 294/1979 (Α΄ 87) προβλέπονται ως περιπτώσεις δικαιολογημένης απουσίας για τους μαθητές, μουσουλμανικού θρησκεύματος,  της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης οι ημέρες εορτασμού του Σεκέρ Μπαϊράμ και του Κουρμπάν Μπαϊράμ, καθώς και η παραμονή αυτών.

Γ. Ωστόσο, πολλοί διευθυντές δημόσιων γυμνασίων και λυκείων και Διευθυντές Εκπαίδευσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ιδιαίτερα στην περιοχή της Θράκης, καθώς και η Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης έχουν μεταφέρει κατ’ επανάληψη το αίτημα των μουσουλμάνων μαθητών και των γονέων τους για αντικατάσταση της προηγούμενης ημέρας των κινητών εορτών Σεκέρ Μπαϊράμ και Κουρμπάν Μπαϊράμ από την επομένη, με το σκεπτικό ότι την επομένη του εορτασμού είναι δύσκολο να πάνε σχολείο, ενώ την παραμονή δεν συντρέχει λόγος να απουσιάζουν.

Δ. Με την πρόταση αυτή είναι σύμφωνες και οι Μουφτείες Κομοτηνής και Ξάνθης. Ο συνολικός αριθμός των ημερών δικαιολογημένης απουσίας παραμένει ο ίδιος.

esos.gr