Την Κυριακή στις 11:30 συνέρχεται εκτάκτως το Δημοτικό Συμβούλιο Ξάνθης για να εκλέξει τα νέα μέλη στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής και την Οικονομική Επιτροπή καθώς και Αντιπρόεδρο Δημοτικού Συμβουλίου, θέσεις που κατείχαν μέχρι πρόσφατα οι Ηλίας Βασιλούδης και Δημήτρης Μπένης, οι οποίοι παραιτήθηκε. Η σύγκληση είναι κατεπείγουσα προκειμένου να συγκροτηθούν οι δύο επιτροπές και να συνεδριάσει νόμιμα το δημοτικό συμβούλιο. 

Την επομένη το συμβούλιο θα συνεδριάσει σε τακτική συνεδρίαση με θέματα, μεταξύ άλλων, την αντικατάσταση των παραιτηθέντων σε Κέντρο Πολιτισμού, ΔΕΥΑΞ, Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Σύνδεσμο Διαχείρισης Απορριμμάτων, Δημοτικό Ραδιόφωνο Ξάνθης.

Η έκτακτη συνεδρίαση την Κυριακή

 • Εκλογή Αντιπροέδρου Δημοτικού Συμβουλίου, λόγω παραίτησης του κ. Ηλία Βασιλούδη από το αξίωμα του Δημοτικού Συμβούλου.
 • Εκλογή αναπληρωματικού μέλους της Οικονομικής Επιτροπής, λόγω παραίτησης του κ. Ηλία Βασιλούδη από το αξίωμα του Δημοτικού Συμβούλου
 • Εκλογή τακτικού και αναπληρωματικού μέλους της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, λόγω παραίτησης των κ. Δημήτριο Μπένη και Ηλία Βασιλούδη από το αξίωμα των Δημοτικών Συμβούλων.

Η τακτική συνεδρίαση τη Δευτέρα:

 • Αντικατάσταση μελών του ΔΣ του ΝΠΔΔ με την επωνυμία: «ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΎ ΔΗΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ» (εισηγήτρια Καλλιόπη Τζανόγλου)
 • Αντικατάσταση μελών του ΔΣ του ΝΠΔΔ με την επωνυμία: «ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ» (εισηγήτρια Καλλιόπη Τζανόγλου)
 • Αντικατάσταση μελών του ΔΣ του ΝΠΔΙ με την επωνυμία: «ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΘΕΑΜΑΤΟΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ» (εισηγήτρια Καλλιόπη Τζανόγλου)
 • Αντικατάσταση μελών του ΔΣ της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης & Αποχέτευσης Ξάνθης (ΔΕΥΑΞ) και τροποποίηση της με αριθμ.71/2016 προγενέστερης απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου (εισηγήτρια Καλλιόπη Τζανόγλου)
 • Αντικατάσταση μελών του ΔΣ της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης & Αποχέτευσης Ξάνθης (ΔΕΥΑΞ) και τροποποίηση της με αριθμ.223/2016 προγενέστερης απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου (εισηγήτρια Καλλιόπη Τζανόγλου)
 • Αντικατάσταση μελών του ΔΣ του Συνδέσμου Διαχείρισης Απορριμμάτων Ν. Ξάνθης και τροποποίηση της με αριθμ.222/2014 προγενέστερης απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου (εισηγήτρια Καλλιόπη Τζανόγλου)
 • Έγκριση της με αριθμ.7/2017 απόφασης της Εκτελεστικής Επιτροπής Δήμου Ξάνθης σχετικά με την «Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας Δήμου Ξάνθης για τη σύσταση νέων οργανικών θέσεων στις ανταποδοτικές υπηρεσίες» (εισηγητής Δήμαρχος Ξάνθης Χαρ. Δημαρχόπουλος Πρόεδρος Εκτελεστικής Επιτροπής)
 • Έγκριση της με αριθμ.8/2017 απόφασης της Εκτελεστικής Επιτροπής Δήμου Ξάνθης σχετικά με την «Ιεράρχηση των αναγκών για το συμπληρωματικό αίτημα του Δήμου Ξάνθης προγραμματισμού προσλήψεων τακτικού προσωπικού ανταποδοτικών υπηρεσιών 2017 σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 24 του ν. 4479/17» (εισηγητής Δήμαρχος Ξάνθης Χαρ. Δημαρχόπουλος Πρόεδρος Εκτελεστικής Επιτροπής)
 • Απασχόληση προσωπικού ανταποδοτικών υπηρεσιών Δήμου Ξάνθης με νέες συμβάσεις σύμφωνα με τις προϋποθέσεις της παρ.2 του άρθρου 24 του Ν.4479/2017 (εισηγητής Ηλίας Κρασούλης)
 • Έγκριση 2ου ΑΠ του έργου: «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΣΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΕΥΜΟΙΡΟΥ» (εισηγήτρια Αικατερίνη Μανά)
 • Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του έργου: «Αποκατάσταση Αθλητικών εγκαταστάσεων» (εισηγήτρια Αικατερίνη Μανά)
 • Έγκριση τροποποίησης της με αριθμ.πρωτ.49798/22-12-2015 κυκλοφοριακής σύνδεσης τύπου Δ για α) μικτό πρατήριο υγραερίου, υγρών καυσίμων με πλυντήριο και β) καφέ – ψησταριάς – εστιατορίου στη χ.θ. 1+645 δημοτικής οδού Ξάνθης – Κομοτηνής (εισηγήτρια Αικατερίνη Μανά)
 • Συμμετοχή και συνεργασία του Δήμου Ξάνθης στο πλαίσιο του προγράμματος JustRom που υλοποιείται από το Συμβούλιο της Ευρώπης και συγχρηματοδοτείται από το Υπουργείο Εξωτερικών – υπογραφής μνημονίου κατανόησης μεταξύ Δήμου Ξάνθης και της Ομάδας υποστήριξης του Γενικού Γραμματέα του Συμβουλίου της Ευρώπης (εισηγήτρια Μαρία Σπανού)
 • Λήψη απόφασης για την αποδοχή της έγκρισης και της υλοποίησης του έργου: «WRESTLE/INTERREG GREECE – BULGARIA» και εξουσιοδότηση Δημάρχου Ξάνθης (εισηγήτρια Δέσποινα Χατζογλίδου)
 • 7η Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. Έτους 2017 (εισηγήτρια Χριστίνα Ράλλη)
 • Έκδοσης κανονιστικής απόφασης για απαγόρευσης διέλευσης βαρέων οχημάτων σε τμήματα των οδών Πραξιτέλους, Ηλιουπόλεως και Μαιάνδρου και θέσπιση ανώτατου ορίου ταχύτητας (εισηγήτρια Αντιδήμαρχος Ξάνθης Αλεξία Γκιρτζίκη, Πρόεδρος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής)
 • Έκδοσης κανονιστικής απόφασης για τοποθέτηση πινακίδων απαγόρευσης στάσης και στάθμευσης επί της οδού Τσιμισκή (εισηγήτρια Αντιδήμαρχος Ξάνθης Αλεξία Γκιρτζίκη, Πρόεδρος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής)
 • Έκδοσης κανονιστικής απόφασης για τη δημιουργία θέσης φορτοεκφόρτωσης επί της οδού Ικονίου 6 (εισηγήτρια Αντιδήμαρχος Ξάνθης Αλεξία Γκιρτζίκη, Πρόεδρος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής)
 • Έκδοσης κανονιστικής απόφασης για τη δημιουργία θέσης στάθμευσης ΑΜΕΑ επί της οδού Κλεμανσώ 50 έμπροσθεν του 11ου Νηπιαγωγείου Ξάνθης (εισηγήτρια Αντιδήμαρχος Ξάνθης Αλεξία Γκιρτζίκη, Πρόεδρος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής)
 • Έκδοσης κανονιστικής απόφασης για τη δημιουργία θέσης στάθμευσης ΑΜΕΑ επί της οδού Ανατ. Θράκης 20 (εισηγήτρια Αντιδήμαρχος Ξάνθης Αλεξία Γκιρτζίκη, Πρόεδρος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής)
 • Έγκριση της με αριθμ.67/2017 απόφασης της ΕΠΖ σχετικά με την τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου της πόλης της Ξάνθης, σε εφαρμογή της με αριθμό 365/2011 απόφασης του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Κομοτηνής (Μεταβατική Έδρα Ξάνθης) (εισηγήτρια Αντιδήμαρχος Ξάνθης Αλεξία Γκιρτζίκη, Πρόεδρος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής)
 • Έγκριση της με αριθμ.68/2017 απόφασης της ΕΠΖ σχετικά με την έγκριση της υψομετρικής μελέτης του οικισμού Σταυροχωρίου στην Δ.Ε. Σταυρούπολης (εισηγήτρια Αντιδήμαρχος Ξάνθης Αλεξία Γκιρτζίκη, Πρόεδρος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής)
 • Έγκριση της με αριθμ.69/2017 απόφασης της ΕΠΖ σχετικά με την έγκριση της υλοποίησης ορίων των κορυφών 2,3 & 4 στον οικισμό Δαφνώνα του Δήμου Ξάνθης (εισηγήτρια Αντιδήμαρχος Ξάνθης Αλεξία Γκιρτζίκη, Πρόεδρος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής)
 • Έγκριση της με αριθμ.70/2017 απόφασης της ΕΠΖ σχετικά με την έγκριση της υλοποίησης ορίων των κορυφών 1,2,3 & 4 του οικισμού Ν. Μορσίνης του Δήμου Ξάνθης (εισηγήτρια Αντιδήμαρχος Ξάνθης Αλεξία Γκιρτζίκη, Πρόεδρος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής)
 • Εξέταση αίτησης σχετικά με την εκμίσθωση χώρου έναντι του γηπέδου ΑΟΞ (εισηγήτρια Μαρία Σπανού)
 • Έγκριση των με αριθμ.26277/26-6-2017 & 30190/17-7-2017 εισηγήσεων σχετικά με την έγκριση της παραλαβής αντικειμένων της σύμβασης παροχής γενικών υπηρεσιών (εισηγήτρια Πολυξένη Καρακατσάνη)
 • Έγκριση της με αριθμ.25/2017 απόφασης του ΔΣ του ΝΠΔΔ με την επωνυμία Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης Δήμου Ξάνθης» σχετικά με την 2η αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. Έτους 2017 (εισηγήτρια Καλλιόπη Τζανόγλου)
 • Έγκριση της με αριθμ.27/2017 απόφασης του ΔΣ του ΝΠΔΔ με την επωνυμία Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης Δήμου Ξάνθης» σχετικά με τον οικονομικό απολογισμό εσόδων – εξόδων οικ. Έτους 2016 (εισηγήτρια Καλλιόπη Τζανόγλου)
 • Έγκριση της με αριθμ.59/2017 απόφασης του ΔΣ του ΝΠΔΔ με την επωνυμία Κέντρο Πολιτισμού Δήμου Ξάνθης» σχετικά με την 4η αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. Έτους 2017 (εισηγήτρια Καλλιόπη Τζανόγλου)
 • Έγκριση της με αριθμ.60/2017 απόφασης του ΔΣ του ΝΠΔΔ με την επωνυμία Κέντρο Πολιτισμού Δήμου Ξάνθης» σχετικά με τον ορισμό Ορκωτών Ελεγκτών για τη διενέργεια τακτικού ελέγχου οικονομικών καταστάσεων χρήσης 2015 (εισηγήτρια Καλλιόπη Τζανόγλου)
 • Καθορισμός χώρου και χρόνου διεξαγωγής της ειδικής δημόσιας συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου για τον απολογισμό πεπραγμένων της Δημοτικής Αρχής έτους 2016 (εισηγήτρια Καλλιόπη Τζανόγλου)
 • Έγκριση ανάληψης υποχρέωσης και έγκριση φιλοξενίας κατά την περίοδο των Γιορτών της Παλιάς Πόλης (εισηγήτρια Θεοδοσία Ιακωβίδου)
 • Έγκριση ανάληψης υποχρέωσης και έγκριση εκδηλώσεων για τον 98ο εορτασμό των Ελευθερίων της Ξάνθης (εισηγήτρια Θεοδοσία Ιακωβίδου)
 • Επιστροφή χρηματικού ποσού στον Χ.Α. (εισηγήτρια Στυλιανή Μόσχου)