Με άρθρο της προς το xanthi2.gr, η αρχιτέκτων μηχανικός και μελετήτρια δημοσίων έργων Νίκη Αγαθάκη, κάνει απαραίτητες διευκρινίσεις σχετικά με το κυνοκομείο που πρόκειται να κατασκευαστεί από το Δήμο Ξάνθης. 

Επειδή το τελευταίο χρονικό διάστημα λέγονται και γράφονται πολλά σχετικά με το
«κυνοκομείο των 960.000€» θα ήθελα, σαν μελετήτρια Δημοσίων Έργων, να δώσω
κάποιες πληροφορίες στους συμπολίτες μου σχετικά με τον τρόπο που συντάσσονται οι
μελέτες των Δημοσίων Έργων και τον τρόπο που τιμολογούνται τα Δημόσια Έργα για να
δημοπρατηθούν στην συνέχεια.

Όσον αφορά την σύνταξη της μελέτης, πρέπει να πληροί κάποιες προδιαγραφές που
τίθενται από την Νομοθεσία που πολλές φορές επιβάλλονται και από την Ευρωπαική
Ένωση ώστε το έργο να είναι σύννομο, να μπορεί να εκδοθεί οικοδομική άδεια και να
λάβει άδεια ίδρυσης και λειτουργίας. Στην περίπτωση του κυνοκομείου π.χ. απαιτεί το
ελάχιστο για κάθε σκύλο χώρο διαμονής καθαρού εμβαδού 2Μ*2Μ=4τμ και άλλο τόσο
χώρο άσκησης και αυτά χωρίς το εμβαδό των τοίχων που τα περικλείουν. Αν υπολογίσουμε
τους χώρους αυτούς για 40 σκύλους, απαιτούνται (4+4)*40= 320τμ μόνο για την παραμονή
των σκύλων χωρίς να υπολογίσουμε ούτε τους τοίχους που περικλείουν τους χώρους.
Βεβαίως απαιτούνται και διάδρομοι πλάτους 1,5μ, ιατρείο και WC, χώρος γραφείου και
αίθουσας προσωπικού, χώρο αποδυτηρίων προσωπικού και λουτρό προσωπικού, ντούς
σκύλων, μαγειρείο και χώρο αποθηκών και τελικά προκύπτει ένα κτίριο εμβαδού 636,50
τμ.

Εκτός των ανωτέρω απαιτούνται από την νομοθεσία και οι αναγκαίες
ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις που για το κυνοκομείο είναι οι εγκαταστάσεις
ισχυρών και ασθενών ρευμάτων, ύδρευσης -αποχέτευσης, θέρμανσης για τους χώρους του
προσωπικού όπως και οι εγκαταστάσεις για την πρόληψη των περιβαλλοντικών
επιπτώσεων. Εκτός των παραπάνω, το κτίριο θα κατασκευασθεί σε γήπεδο μεγέθους 4.835,58τμ στο οποίο πρέπει να κατασκευασθεί ασφαλής περίφραξη σ’ όλη την περίμετρο του ώστε να μην διαφεύγουν τα ζώα.

Το δεύτερο βασικό στοιχείο είναι ότι τα δημόσια έργα δεν τιμολογούνται με τιμές αγοράς
ώστε να έχουμε την δυνατότητα να διαλέξουμε την πλέον συμφέρουσα τιμή αλλά με
τιμές ΑΤΟΕ, δηλ. τιμές καθορισμένες απόλυτα από την νομοθεσία για κάθε εργασία και
κάθε υλικό αναλυτικά. Οι τιμές αυτές είναι στην πλειοψηφία τους σημαντικά
υψηλότερες από τις τιμές της αγοράς και γι’ αυτό το λόγο όταν γίνονται οι δημοπρασίες
για να δοθεί η κατασκευή του έργου σε κάποιον εργολάβο Δημοσίων Έργων γίνονται και
σημαντικές εκπτώσεις που σε πολλές περιπτώσεις ξεπερνούν και το 50% του
προϋπολογισμού της μελέτης.

Επίσης αν κάποιος ενδιαφέρεται να δει υλοποιημένο ένα παρόμοιο έργο αναφέρω ότι το
ίδιο περίπου κτίριο έχει ήδη κατασκευασθεί και λειτουργεί σαν Δημοτικό Κυνοκομείο στο
Βόλο.

Με εκτίμηση
Νίκη Αγαθάκη- αρχιτέκτων
Μελετήτρια Δημοσίων Έργων – Γ΄ταξης
Κατηγορία 6- ΚΤΙΡΙΑΚΑ και κατηγορία 7-ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ