638.000 ευρώ το χρόνο κατάφερε να εξοικονομήσει το Νοσοκομείο της Καβάλας μετά την έξωση των εργολάβων της καθαριότητας, καθώς ήταν από τα πρώτα νοσοκομείο που σύναψε απευθείας συμβάσεις με τους εργαζόμενους.

Σύμφωνα με τον Πρόεδρο του Νοσοκομείου, Τάσο Καρασάββογλου, «με τον εργολάβο οι 75 εργαζόμενοι στην καθαριότητα κόστιζαν στο 1.416.00 ευρώ τον χρόνο. Στο πλαίσιο των ατομικών συμβάσεων, η μισθοδοσία των 75 εργαζομένων μας κοστίζει 820.000 ευρώ, συν 20.000 τα υλικά, σύνολο 840.000 ετησίως». Έτσι προκύπτει μια διαφορά 576.000 ευρώ σε ετήσια βάση υπέρ του νοσοκομείου. Το κέρδος όμως είναι μεγάλο και για τους ίδιους τους εργαζόμενους, που «με το νέο καθεστώς λαμβάνουν σχεδόν διπλάσιες αποδοχές, έχουν τις άδειες και τα ρεπό τους, δουλεύουν πενθήμερο και λειτουργούν σε καθεστώς δημοκρατίας» τονίζει ο κ. Καρασσαβόγλου.

Αντίστοιχο μοντέλο εφαρμόστηκε στη συνέχεια και για τη σίτιση, όπως αναφέρουν οι διοικούντες, από το τέλος της περασμένης χρονιάς με τους 24 εργαζομενους που απασχολούσε ο εργολάβος να κοστίζουν 250 χιλιάδες ευρώ στο Νοσοκομείο ενώ οι ίδιοι μέσω του εργολάβου κόστιζαν στο Νοσοκομείο 312 χιλιάδες ευρώ. Η συνολική εξοικονόμηση πόρων με την αποπομπή των εργολάβων ανήλθε σε 638.000 ευρώ σύμφωνα με τη διοίκηση.

Συμπιέζουν το κόστος και ανοίγονται στην κοινωνία

Αντίστοιχα, όπως αναφέρεται, η διοίκηση κάλεσε τους προμηθευτές φαρμάκων, υλικών και υπηρεσιών σε διαπραγματεύσεις πετυχαίνοντας είτε εκπτώσεις, είτε επιπλέον ποσότητες στο πλαίσιο των ίδιων συμβατικών δαπανών, σχεδιάζει την αγορά κλιβάνουν για τα υγειονομικά απόβλημα σε κόστος 140.000 ευρώ ενώ μέχρι σήμερα καταβάλλει ετησίως 150.000 σε γνωστό εργολάβο για την αποκομιδή τους.

Τέλος προτρέπει τους εργαζόμενους στις βαριές υποδομές να συστήσουν συνεταιρισμούς και να αναλάβουν αντίστοιχα έργα μέσα από διαγωνιστικές διαδικασίες και σχεδιάζει εξοικονόμηση ενέργειας και οικονομικών πόρων μέσω της σύνδεσης με το φυσικό αέριο, συμπράττει στο πρόγραμμα σχολικών γευμάτων του Υπ. Εργασίας, φιλοξένησε άστεγους στη διάρκεια του χειμώνα, διαθέτει θεατρική ομάδα ενώ εφαρμόζει Λίστα Χειρουργείου και ηλεκτρονική συνταγογράφηση σε όλα τα τμήματα, αναφέρει η διοίκηση του νοσηλευτικού ιδρύματος.