Ο Δήμος Ξάνθης ενημερώνει ότι από την  Δευτέρα 10 Ιουλίου μέχρι την Παρασκευή 14  Ιουλίου 2017, κατά τις πρωινές ώρες, θα πραγματοποιηθούν εργασίες ασφαλτόστρωσης σε τμήμα της οδού Ζαλόγγου από την οδό Οδυσσέως έως την οδό Ηλιουπόλεως και στην οδό Πατριάρχου Γρηγορίου Ε’ από την οδό Ηλιουπόλεως έως την οδό Θυατείρων , στα πλαίσια του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΣΕ ΟΔΟΥΣ ΤΗΣ Δ.Ε. ΞΑΝΘΗΣ».

Οι εν λόγω εργασίες θα έχουν ως αποτέλεσμα την τροποποίηση της κυκλοφορίας στη παραπάνω οδό , με διακοπή της κυκλοφορίας στα συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα , και  εκτροπή αυτής στις παρακείμενες οδούς.