Το Βιβλιοπωλείο ΔΥΟ σε συνεργασία με τον  Σύμβουλο Ανάπτυξης & Επικοινωνίας
Φάκα Θεράποντα ( www.apiron.gr )  σας προσκαλεί σε μια διαφορετική παρουσίαση-σεμινάριο για να βρείτε απαντήσεις σχετικά με το πώς:

· Να καταφέρετε μια αλλαγή όταν αυτή φαίνεται δύσκολη ή αδύνατη
· Να επικοινωνείτε αποτελεσματικότερα
· Να αντιμετωπίζετε με επιτυχία τις αντιπαραθέσεις
· Να ηγείστε αποτελεσματικά