Το Ινστιτούτο Εργασίας της ΓΣΕΕ λειτουργεί, με τη συνεργασία του ΕΥΚ Ξάνθης, Δομή πληροφόρησης και συμβουλευτικής εργαζομένων και ανέργων. Σκοπός της Δομής είναι η παροχή δωρεάν πληροφόρησης και συμβουλευτικής σε θέματα:

  • Κοινωνικής Ασφάλισης (προϋποθέσεις συνταξιοδότησης, καθεστώς ασφάλισης εργαζομένων κτλ).
  • Εργασιακών Σχέσεων (εργασιακά δικαιώματα, συμβάσεις εργασίας, υγιεινή και ασφάλεια, συνδικαλιστικά κτλ).
  • Απασχόλησης (προγράμματα επιμόρφωσης – κατάρτισης εργαζομένων, επαγγελματικός προσανατολισμός κτλ).
  • Ατομική Συμβουλευτική (εξατομικευμένη υποστήριξη, διερεύνηση ατομικών αναγκών και δεξιοτήτων, σχεδιασμός επαγγελματικής σταδιοδρομίας).
  • Ομαδικά εργαστήρια ενίσχυσης και ενδυνάμωσης εργαζομένων και ανέργων (ανάπτυξη επαγγελματικών και κοινωνικών δεξιοτήτων, τεχνικές αναζήτησης εργασίας).

Η Δομή πληροφόρησης και συμβουλευτικής λειτουργεί, καθημερινά, στο Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Νομού Ξάνθης, Μ, Ρέματος 18 Ξάνθη τηλ. 2541064448, 2541084385, email: xanthiinediktio@inegsee.gr,

site: http://www.ergasiaine.gr/